Uittreksel of afschrift burgerlijke stand

De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Hoe werkt het

Afschrift burgerlijke stand

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte. Het afschrift bevat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De volgende personen kunnen een afschrift aanvragen:

 • Uzelf;
 • Een gemachtigde;
 • Iemand met een ‘gerechtvaardigd belang’ (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gerechtelijke procedure).

Om een afschrift aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. U vraagt het afschrift aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Dat geldt ook als u daarna bent verhuisd of geëmigreerd

Uittreksel burgerlijke stand

Een uittreksel bevat alleen de persoonsgegevens uit de akte. De volgende personen kunnen een uittreksel aanvragen:

 • Uzelf;
 • Een gemachtigde;
 • Andere belanghebbende (echtgenoot of erfgenaam).

Om een uittreksel aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Dat geldt ook als u daarna bent verhuisd of geëmigreerd

Let op!

Een afschrift van de burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit uittreksel vraagt u aan in uw woonplaats en hierin verklaart de gemeente dat u staat ingeschreven. Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) heeft u nodig voor bijvoorbeeld een aanmelding op school, aanvragen van een visvergunning of inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Welke afschriften zijn er?

 • Afschrift uit het geboorteregister (het schriftelijke bewijs dat iemand is geboren);
 • Afschrift uit het huwelijks-, echtscheidings- of partnerschapsregistratieregister (het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden of geregistreerd als partner);
 • Afschrift uit het overlijdensregister (het schriftelijke bewijs dat iemand is overleden).

Hoe werkt het?

 • U kunt een afschrift alleen aanvragen in de gemeente waar het ’rechtsfeit’ zich heeft voorgedaan. Bijvoorbeeld: een geboorteakte vraagt u aan bij de gemeente waar de geboorte plaatsvond. Er is één uitzondering: een afschrift van een echtscheiding of ontbinding van de partnerschapsregistratie moet worden aangevraagd bij de gemeente waar het huwelijk of de partnerschapsregistratie plaatsvond. De ontbinding wordt namelijk in dezelfde gemeente bijgeschreven.
 • Er zijn verschillende redenen om een afschrift uit het register van de burgerlijke stand aan te vragen, bijvoorbeeld voor een huwelijk of emigratie. U moet wel kunnen aantonen dat u het nodig heeft.
 • Heeft u het afschrift nodig voor gebruik in het buitenland, dan is het mogelijk een meertalig internationaal uittreksel aan te vragen. Bij aanvragen vanuit het buitenland versturen we het uittreksel na betaling van de factuur.
 • In de meeste gevallen mag een afschrift niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Het afschrift kan uitsluitend worden aangevraagd door u zelf of door uw gemachtigde; het wordt niet aan derden afgegeven.

Meenemen

Als u zelf een uittreksel komt halen op het stadskantoor:

 • geldig identiteitsbewijs

Als iemand anders het uittreksel voor u aanvraagt:

 • een brief waarin u de reden van uw aanvraag vermeldt. In de brief geeft u bovendien toestemming aan de gemachtigde om namens u een afschrift uit de registers van de burgerlijke stand af te halen. Die brief moet zowel door u als door de gemachtigde zijn ondertekend.
 • U moet uw identiteitsbewijs of een kopie hiervan meegeven aan de gemachtigde. Ook de gemachtigde moet een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Als u schriftelijk een uittreksel aanvraagt:

 • geldig identiteitsbewijs
 • vermeld dan in een ondertekende brief de reden waarom u het afschrift nodig heeft.

Kosten

 • Afschrift/uittreksel burgerlijke stand € 13,40
 • Huwelijksbevoegdheid verklaring € 23,60
 • Bovengenoemde prijzen zijn exclusief de portokosten voor het versturen van de documenten.

Waar kunt u terecht?

 • U kunt een afschrift 24 uur per dag online aanvragen en betalen bij het digitaal loket.
 • U kunt op afspraak een afschrift aanvragen op het stadskantoor.
 • U kunt het afschrift ook schriftelijk aanvragen bij:

Gemeente Vlaardingen/KCC
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

Het afschrift wordt, inclusief de nota, thuisgestuurd.

Hoe lang duurt het?

 • Aan de balie : klaar terwijl u wacht.
 • Schriftelijk/digitale aanvraag: binnen 3 werkdagen wordt het uittreksel verstuurd.

** In verband met de digitalisering van de akten van de burgerlijke stand  kan de akte niet gelijk aan de balie worden meegegeven. U kunt wel een aanvraag doen, maar deze wordt nagestuurd.