Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Instanties kunnen u vragen om een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Een uittreksel is een verklaring dat u staat ingeschreven in de BRP van de gemeente. Er zijn verschillende typen uittreksels. Welk uittreksel u nodig heeft, hangt af van uw situatie. 

Hoe werkt het

De geldigheid van het uittreksel is afhankelijk van het doel waarvoor u het nodig heeft. In de praktijk stellen veel organisaties de eis dat een uittreksel niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Neem contact op met de instantie die om het uittreksel gevraagd heeft.

Hoe werkt het?

Digitaal

 • Digitaal aanvragen via het aanvraagformulier. U kunt dan inloggen met DigiD. U kunt direct afrekenen en krijgt het uittreksel opgestuurd.Op het stadskantoor
 • Maak vooraf een afspraak.
 • Het uittreksel kunt u persoonlijk komen aanvragen of via een gemachtigde. U krijgt het bewijs direct mee.
 • Geef uw geldig identiteitsbewijs of een kopie hiervan mee aan de gemachtigde. Ook de gemachtigde moet een geldig identiteitsbewijs tonen.

Schriftelijk

 • Stuur een brief aan de gemeente Vlaardingen, t.a.v. klantcontactcentrum, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.
 • Vermeld in uw brief waarom u het bewijs nodig heeft.
 • Onderteken de brief.
 • Stuur een kopie mee van uw geldig identiteitsbewijs
 • Vraag vooraf aan de instantie die het uittreksel nodig heeft of u een standaard uittreksel moet aanleveren of een uittreksel waar nog meer gegevens op vermeld staan. Op een standaard uittreksel staat uw burgerservicenummer, uw naam, uw geboortedatum, plaats en land, en uw adres.
 • Voor een instantie in het buitenland, kunt u een internationaal uittreksel aanvragen in de volgende talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Pools en Turks.
 • Voor een digitale aanvraag moet u beschikken over DigiD en elektronisch kunnen betalen (via Ideal of creditcard).

Meenemen

Als u zelf een uittreksel komt halen op het stadskantoor:

 • geldig identiteitsbewijs
 • eventueel de brief van de instantie waarin om het uittreksel wordt gevraagd

Als iemand anders het uittreksel voor u aanvraagt:

 • Een machtigingsformulier met daarin de reden van uw aanvraag of het soort uittreksel dat nodig is
 • Een (kopie) geldig identiteitsbewijs van uzelf en de gemachtigde

Kosten

 • Uittreksel BRP standaard / Internationaal uittreksel / Uitgebreid uittreksel / Bewijs van Nederlanderschap
  • aan de balie € 11,90
  • digitaal € 8,15
  • Vraag u een uittreksel schriftelijk aan, dan komen er porto kosten bij voor het opsturen van het uittreksel.
 • Bewijs van in leven zijn voor uitkerende instanties of voor gebruik in het buitenland € 13,40
 • Bewijs van in leven zijn ten behoeve van pensioenfonds (brief pensioenfonds meenemen!) gratis

Waar kunt u terecht?

 • U kunt een afschrift 24 uur per dag online aanvragen en betalen bij het digitaal loket.
 • U kunt op afspraak een afschrift aanvragen op het stadskantoor.
 • U kunt het afschrift ook schriftelijk aanvragen bij:

Gemeente Vlaardingen
Sectie Burgerzaken
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

Vermeld in de brief de reden van uw aanvraag of het soort uittreksel dat u wilt ontvangen. Sluit een kopie bij van uw geldig identiteitsbewijs.

Hoe lang duurt het?

 • Balie: klaar terwijl u wacht.
 • Schriftelijk aanvraag / via digitaal loket: binnen 3 werkdagen wordt het uittreksel verstuurd.