Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Instanties kunnen u vragen om een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Een uittreksel is een verklaring dat u staat ingeschreven in de BRP van de gemeente. U kunt dit bestellen en afrekenen op deze site of schriftelijk aanvragen. Het uittreksel wordt binnen 3 werkdagen verstuurd. U kunt ook een afspraak maken om het op het stadskantoor aan te vragen.

Hoe werkt het

Sinds 6 januari 2014 wordt de 2e of volgende nationaliteit niet meer opgenomen in de bevolkingsregistratie. Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit ook een 2e nationaliteit? Dan komt die 2e nationaliteit niet meer in het bevolkingsregister als u zich laat inschrijven. Andere nationaliteiten die al in de bevolkingsadministratie staan, worden op 31-01-2015 geschrapt.

Hoe werkt het?

 • Vraag het uittreksel aan in de gemeente waar u woont. Dit kan voor uzelf of voor uw minderjarig kind als deze bij u in huis woont.
 • Als iemand anders het uittreksel voor u aanvraagt, moet u deze persoon daarvoor machtigen.
 • Vraag vooraf aan de instantie die het uittreksel nodig heeft of u een standaard uittreksel moet aanleveren of een uittreksel waar nog meer gegevens op vermeld staan. Op een standaard uittreksel staat uw burgerservicenummer, uw naam, uw geboortedatum, plaats en land, en uw adres.
 • Voor een instantie in het buitenland, kunt u een internationaal uittreksel aanvragen in de volgende talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Pools en Turks.
 • Voor een digitale aanvraag moet u beschikken over DigiD en elektronisch kunnen betalen (via Ideal of creditcard).
 • U kunt ook schriftelijk een uittreksel aanvragen door een ondertekende brief te sturen aan Gemeente Vlaardingen, Burgerzaken, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Vermeld in de brief de reden van uw aanvraag of het soort uittreksel dat u wilt ontvangen. Sluit een kopie bij van uw geldig identiteitsbewijs.
 • Op het stadskantoor kunt u op afspraak een uittreksel aanvragen. U krijgt het uittreksel dan direct mee.

Meenemen

Als u zelf een uittreksel komt halen op het stadskantoor:

 • geldig identiteitsbewijs
 • eventueel de brief van de instantie waarin om het uittreksel wordt gevraagd

Als iemand anders het uittreksel voor u aanvraagt:

 • Een machtigingsformulier met daarin de reden van uw aanvraag of het soort uittreksel en uw toestemming om namens u het uittreksel af te halen. De machtiging moet ondertekend zijn door u en door de gemachtigde
 • Uw identiteitsbewijs of een kopie hiervan en een geldige identiteitsbewijs van de gemachtigde

Kosten

 • Uittreksel BRP standaard / Internationaal uittreksel / Uitgebreid uittreksel / Bewijs van Nederlanderschap
  • aan de balie € 11,90
  • digitaal € 8,15
  • Vraag u een uittreksel schriftelijk aan, dan komen er porto kosten bij voor het opsturen van het uittreksel.
 • Bewijs van in leven zijn voor uitkerende instanties of voor gebruik in het buitenland € 13,40
 • Bewijs van in leven zijn ten behoeve van pensioenfonds (brief pensioenfonds meenemen!) gratis

Waar kunt u terecht?

 • U kunt een afschrift 24 uur per dag online aanvragen en betalen bij het digitaal loket.
 • U kunt op afspraak een afschrift aanvragen op het stadskantoor.
 • U kunt het afschrift ook schriftelijk aanvragen bij:

Gemeente Vlaardingen
Sectie Burgerzaken
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

Hoe lang duurt het?

 • Balie: klaar terwijl u wacht.
 • Schriftelijk aanvraag / via digitaal loket: binnen 3 werkdagen wordt het uittreksel verstuurd.