Optie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

Om Nederlander te worden kunt u gebruik maken van de optieprocedure. In een optieprocedure legt u een verklaring af dat u Nederlander wilt worden. Als u in aanmerking komt voor de optieprocedure, kunt u telefonisch een afspraak maken bij het stadskantoor. U heeft hiervoor nodig: een geldig identiteitsbewijs, een geldige verblijfsvergunning, een recente geboorteakte en eventueel een recente huwelijksakte. Een enkelvoudige aanvraag kost € 187,-.

Hoe werkt het

Let op! Niet iedereen komt in aanmerking voor deze procedure.

Voorwaarden voor de optieprocedure

 • U bent meerderjarig , dat wil zeggen 18 jaar of ouder
 • U bent in Nederland geboren en sinds uw geboorte onafgebroken woonachtig in Nederland.
 • U bent in Nederland geboren, u hebt hier tenminste 3 jaar onafgebroken gewoond en u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos).
 • U bent meerderjarig en u woont vanaf uw 4e jaar legaal in Nederland.
 • U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont tenminste 1 jaar in Nederland op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel (zie de aparte brochure voor oud-Nederlanders).
 • U bent tenminste 3 jaar getrouwd met een Nederlander en woont tenminste 15 jaar onafgebroken legaal in Nederland.
 • U bent 65 jaar of ouder en woont 15 jaar onafgebroken legaal in Nederland.
 • Onder bepaalde voorwaarden komen minderjarige kinderen, na 3 jaar opgevoed te zijn door tenminste één Nederlandse ouder, ook in aanmerking.

Hoe werkt het?

 • Wilt u meer informatie of denkt u dat u in aanmerking komt voor de optieprocedure, maak dan een afspraak via (010) 248 4000.
 • Neem alle onder ’meenemen’ genoemde documenten mee.
 • Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u tijdens de afspraak de optieverklaring afleggen en de kosten voldoen.
 • Wordt u Nederlander dan krijgt u daarvan een officieel besluit van burgemeester.

Meenemen

 • Een geldig paspoort van de autoriteit waar u de nationaliteit(en) van bezit.
 • Een geldige verblijfsvergunning.
 • Een recente geboorteakte, niet ouder dan 6 maanden en voorzien van de juiste legalisaties en eventuele vertalingen.
 • Eventueel een recente huwelijksakte, niet ouder dan 6 maanden en voorzien van de juiste legalisaties en eventuele vertalingen.
 • De ambtenaar kan indien nodig nog aanvullende documenten vragen.

Kosten

 • Enkelvoudige aanvraag € 187,-
 • Gemeenschappelijke aanvraag € 319,-
 • Medeopterende minderjarige kinderen € 21,-

Waar kunt u terecht?

 • U kunt een informatiepakket aanvragen en daarna een afspraak maken op het stadskantoor via (010) 248 4000.
 • Meer informatie kunt u opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 0900 123 4561 of via www.ind.nl.

Hoe lang duurt het?

maximaal 3 maanden.