Naturalisatie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt.

Manieren om Nederlander te worden

Er zijn 3 manieren om Nederlander te worden:

 • Automatisch door geboorte (als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is), adoptie of erkenning in Nederland.
 • Via een korte (3 maanden) eenvoudige procedure voor Nederlander worden. Dit heet de optieprocedure. U moet wel behoren tot een in de wet genoemde bijzondere groep. Bekijk ook de informatie bij het product 'Optie, aanvragen Nederlandse nationaliteit'.
 • Als u niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, kunt u door naturalisatie Nederlander worden. Deze procedure duurt maximaal 1 jaar.

Hoe werkt het

Wie de Nederlandse nationaliteit krijgt kan onbeperkt in Nederland verblijven en heeft vanaf dat moment dezelfde rechten en plichten als een Nederlander.
 

Bij naturalisatie heeft u te maken met de gemeente en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Voorwaarden voor naturalisatie

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont 5 jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • U hebt altijd op tijd uw verblijfsvergunning verlengd. Op de regel van de 5-jaarstermijn zijn een aantal uitzonderingen;
 • U hebt direct voorafgaand aan het naturalisatieverzoek een geldige verblijfsvergunning. Dit is een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd met een niet-tijdelijk doel. De verblijfsvergunning is nog geldig op het moment van de naturalisatieceremonie.

Heeft u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? U hoeft geen verblijfsvergunning te hebben.

 • U bent voldoende ingeburgerd. Dit betekent dat u Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. U toont dit aan met het inburgeringsdiploma;
 • Op moment van indiening van het naturalisatieverzoek mag er geen strafzaak voor een misdrijf in Nederland of buitenland tegen u openstaan;
 • In de periode van 5 jaar direct voor het naturalisatieverzoek tot aan de beslissing bent u niet in Nederland of buitenland (voorwaardelijk) veroordeeld geweest voor een misdrijf. Met veroordeling wordt bedoeld:
  • Elke vrijheidsbenemende straf (incl. gevangenisstraf of TBS), ongeacht de duur van de straf;
  • Een taakstraf (werk- of leerstraf), ongeacht de duur van de straf;
  • Elke vermogenssanctie (geldboete, transactie, strafbeschikking of ontnemingsmaatregel) van €810 of hoger;
  • Een serie vermogenssancties (geldboete, transactie, strafbeschikking of ontnemingsmaatregel) van €405 of hoger, met een totaalbedrag van €1.215 of hoger.

De periode van 5 jaar begint vanaf het moment dat:

 • Een gevangenisstraf is uitgezeten;
 • Een boete volledig is betaald;
 • De proeftijd van een voorwaardelijke straf is verlopen én zich in de proeftijd geen nieuwe feiten hebben voorgedaan;
 • U moet afstand doen van uw huidige nationaliteit. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen;
 • U moet de verklaring van verbondenheid afleggen.

Hoe werkt het?

 • Wilt u meer informatie of denkt u dat u in aanmerking komt voor naturalisatie, vraag dan een informatiepakket naturalisatie aan of maak een afspraak via (010) 248 4000. Uw gegevens worden geregistreerd en er wordt telefonisch contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen. Neem alle genoemde documenten mee.
 • Voldoet u aan de voorwaarden dan dient u tijdens uw afspraak het daadwerkelijke verzoek tot naturalisatie in. De kosten moeten bij het indienen van de aanvraag worden betaald.
 • De gemeente stelt een advies op en stuurt dat door aan de IND. De IND beslist binnen 1 jaar of u de Nederlandse nationaliteit krijgt. Deze termijn mag verlengd worden met maximaal 1 jaar.
 • Wanneer de beslissing inhoudt dat u de Nederlandse nationaliteit krijgt, ontvangt u van de Gemeente een uitnodiging om te verschijnen op een naturalisatieceremonie. Bij deze ceremonie krijgt u op feestelijk wijze, gezamenlijk met meerdere nieuwe Nederlanders, uw besluit uitgereikt. Let op: u bent verplicht op deze ceremonie te verschijnen! Als u niet verschijnt, wordt u geen Nederlander.

Meenemen

 • Uw geldige verblijfsdocument;
 • een geldig paspoort van de autoriteit waar u de nationaliteit(en) van bezit;
 • Diploma;
 • De ambtenaar kan indien nodig nog aanvullende documenten vragen.

Kosten

 • Naturalisatie 1 persoon tarief € 881,00
 • Naturalisatie 1 persoon verlaagd tarief € 655,00 *
 • Naturalisatie echtpaar tarief € 1124,00 **
 • Naturalisatie echtpaar verlaagd tarief € 899,00 *
 • Meenaturaliserende minderjarige kinderen € 130,00

* verlaagd tarief geldt voor staatlozen en houders van een verblijfsvergunning asiel.
** Met echtpaar wordt bedoeld: getrouwde personen, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden.

Waar kunt u terecht?

 • Voor meer informatie kunt u bellen naar (010) 248 4000.
 • Meer informatie kunt u ook opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 0900 123 4561 of via www.ind.nl.

Hoe lang duurt het?

 • 6 tot 12 maanden