Inschrijving van een buitenlandse akte

Als u een afschrift of uittreksel van een geboorte-, overlijdens-, huwelijks- of echtscheidingsakte in het buitenland heeft laten opmaken, moet deze verwerkt worden in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont.

Hoe werkt het?

De originele akte (geboorte, overlijden, huwelijk of echtscheiding) moet in het land waar het heeft plaatsgevonden 'rechtsgeldig' zijn. Dit betekent dat het document moet zijn opgemaakt volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie.

Legalisaties of apostille

Een buitenlands document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Controleer goed of uw documenten een legalisatie of apostille nodig hebben.

Meenemen

Als u een buitenlands document wilt inschrijven, heeft u de volgende stukken nodig:

  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Het originele buitenlands document.
  • Wilt u een buitenlandse huwelijksakte registreren, dan kunt u een extra verklaring nodig hebben. Als dit voor uw situatie geldt, moet deze verklaring door beide partners worden ondertekend.
  • Levert u de documenten voor iemand anders in? Neem dan een machtiging mee en (een kopie van) het legitimatiebewijs van de persoon die u machtigt. De persoon voor wie u de documenten inlevert (de machtiginggever) kan altijd gevraagd worden om persoonlijk naar de balie te komen.

Vertalingen

Documenten die door de afgevende instantie in het Nederlands of Engels zijn opgesteld, worden in de meeste gevallen geaccepteerd. Bij twijfel kan de gemeente naar een Nederlandse vertaling vragen. Documenten afgegeven in een andere taal moeten door een beëdigd vertaler in Nederland worden vertaald.

Kosten

Geen kosten.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht op het stadskantoor. Maak altijd een afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (010) 248 4000. U kunt ook een mail sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Hoe lang duurt het?

Hoe lang de registratie duurt, verschilt van geval tot geval. Meestal duurt het ongeveer acht weken. Als er nader onderzoek nodig is, kan het langer duren.