Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat bedrijven uw persoonsgegevens kunnen op vragen uit de BRP? Dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens geheim te houden.

Aan wie geeft de gemeente uw gegevens?
De gemeente is verplicht uw gegevens altijd te geven aan:

 • Politie, justitie en belastingdienst. Ook andere overheidsinstanties of instellingen met een publiekrechtelijke taak kunnen hierom vragen. De gemeente is dan verplicht de gevraagde gegevens te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven.

De gemeente geeft uw gegevens soms aan:

 • Overheidsinstellingen en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Zij maken hiervan gebruik bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Alleen als dat het geval is worden uw gegevens verstrekt.
 • Verplichte derden. Dit zijn instanties of personen die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een faillissementscurator of een advocaat.

Heeft u om geheimhouding van uw persoonsgegevens gevraagd en verzoekt een verplichte derden om uw gegevens, dan maakt het college van burgemeester en wethouders een afweging tussen uw belang en het algemeen belang van de aanvrager. Voordat het college besluit gegevens te verstrekken:

 • Krijgt u hier een brief over;
 • Kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college;
 • Worden uw gegevens niet doorgegeven tijdens de beroepstermijn.

Heeft u liever niet dat uw persoonsgegevens aan anderen worden gegeven dan aan de verplichte partijen?
Dan kunt u de gemeente vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden. Geheimhouding is een recht van de burger. De gemeente zal daarom altijd aan uw verzoek voldoen. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

 • Niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen;
 • Stichtingen met een maatschappelijke functie;
 • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

 • Particulieren;
 • Commerciële instellingen.

Hoe werkt het?

U kunt het formulier verzoek tot geheimhouding invullen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen. Wilt u ook in uw vorige woongemeente geheimhouding aanvragen? Vul dan hetzelfde verzoek nogmaals in en stuur deze op naar uw vorige woongemeente.

Meenemen

 • Het formulier verzoek tot geheimhouding ingevuld en ondertekend;
 • Een geldig identiteitsbewijs.

Kosten

Geen kosten

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht op het stadskantoor. Maak altijd een afspraak. Voor meer informatie kunt u de veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen via (010) 248 4000. U kunt ook contact opnemen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Hoe lang duurt het?

 • Aan de balie: uw verzoek wordt gelijk verwerkt in de BRP.
 • Schriftelijk: binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw verzoek.