Correctieverzoek BRP

Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Als u merkt dat dit niet zo is, geef correcties dan direct door. U moet de gegevens kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens.

Hoe werkt het?

  • Met DigiD kunt u uw gegevens controleren via de website www.mijnoverheid.nl.
  • alleen de gemeente waar u woont kan uw gegevens corrigeren
  • U kunt het correctieverzoek schriftelijk indienen en opsturen naar: Gemeente Vlaardingen, Team klantcontactcentrum, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.
  • U kunt ook een afspraak maken om de wijziging door te geven op het stadskantoor.
  • Soms kunt u ook gegevens laten verwijderen. Bijvoorbeeld bij adoptie of een geslachtsverandering. Dit kan alleen bij gegevens van vóór de afgeronde adoptie of geslachtsverandering gaat.
  • In principe duurt aanpassing van uw gegevens maximaal 6 weken. Als u gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit wilt wijzigen, kan de gemeente zo nodig de termijn steeds met acht weken verlengen.
  • Erkent de gemeente uw aanpassing niet? Dan kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente. Bent u het na bezwaar nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep bij de rechtbank indienen.

Meenemen

  • Bij een schriftelijk verzoek, vermeldt u uw persoonsgegevens en de gegevens die gewijzigd moeten worden. U moet het verzoek ondertekenen.
  • Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee (bij doorgeven van wijzigingen op het stadskantoor neemt u uw identiteitsbewijs mee).
  • Originele documenten (bijvoorbeeld geboorteakte of huwelijksakte) waaruit blijkt dat de gegevens die in de Basisregistratie Personen staan onjuist zijn. Als een document afkomstig is uit het buitenland, mag het document niet ouder zijn dan een half jaar en moet het document gelegaliseerd zijn. Documenten die niet in het Nederlands of Engels zijn gesteld, moeten in Nederland in het  Nederlands vertaald worden door een daartoe beëdigde vertaler. Voor meer informatie over het legaliseren van buitenlandse documenten kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Kosten

Geen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht op het stadskantoor. Maak altijd een afspraak. Voor meer informatie kunt u de veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen via (010) 248 4000. U kunt ook contact opnemen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Hoe lang duurt het?

Maximaal 6 weken. Indien nodig kan de termijn verlengd worden.