Briefadres

Wilt u een briefadres aanvragen? Alleen in sommige gevallen kunt u in aanmerking komen hiervoor. De hoofdbewoner van het adres dat u als briefadres opgeeft, ontvangt dan uw post en zorgt ervoor dat die u bereikt. Degene bij wie u het briefadres wilt vestigen, moet akkoord gaan met deze inschrijving. U kunt hiervoor terecht op het stadskantoor. De servicenorm voor dit product is 5 werkdagen.

Hoe werkt het?

 • U komt alleen in aanmerking voor een briefadres als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft én aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:
  • U bent opgenomen in een verzorginstelling of een psychiatrische instelling.
  • U verblijft in een huis van bewaring.
  • U bent zeevarende (onder de Nederlandse vlag).
 • Er moet iemand ingeschreven staan op het adres dat u als briefadres wilt gebruiken.
 • De bewoner van het adres waar u uw post wilt laten bezorgen, moet het hiermee eens zijn.

Meenemen

 • Het ingevulde formulier ’Aangifte briefadres’. Dit moet ondertekend zijn door u en de hoofdbewoner.
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs.
 • Een kopie van een identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft zijn/haar adres te gebruiken.

Kosten

Geen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht op het stadskantoor. Maak altijd een afspraak. Voor meer informatie kunt u de veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen via (010) 248 4000. U kunt ook contact opnemen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Hoe lang duurt het?

 • 5 werkdagen. De procedure kan langer duren als aanvullend onderzoek nodig is.