Bewijs van in leven zijn, attestatie de vita

Met een attestatie de vita (letterlijk: bewijs van in leven zijn) kan een persoon schriftelijk bewijzen dat hij op het moment van afgifte in leven is.

Een ‘bewijs van in leven zijn’ is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waarop staat dat uit de BRP blijkt dat betrokkene nog in leven is. Deze is voor gebruik in Nederland en kan door u zelf of een gemachtigde worden aangevraagd.

Een ’attestatie de vita’ is een internationale verklaring waaruit blijkt dat betrokkene nog in leven is. Deze is voor gebruik in het buitenland en kan alleen door u zelf worden aangevraagd.

U kunt dit bewijs nodig hebben voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties.

Hoe werkt het?

 • Een bewijs van in leven zijn (uittreksel, voor gebruik in Nederland) kan worden aangevraagd door u zelf of door uw gemachtigde via het machtigingsformulier.
 • U kunt het uittreksel:
  • Digitaal aanvragen via het aanvraagformulier. U kunt dan inloggen met DigiD. U kunt direct afrekenen en krijgt het uittreksel opgestuurd.
  • Aanvragen bij de balie op het stadskantoor. U moet hiervoor een afspraak maken. U krijgt het uittreksel direct mee.
  • Schriftelijk aanvragen. Het uittreksel wordt, inclusief de nota (indien van toepassing), thuisgestuurd.
 • Een 'attestatie de vita' (voor gebruik in het buitenland) kan alleen door u zelf op het stadskantoor worden aangevraagd. U moet hiervoor een afspraak maken. U krijgt de verklaring direct mee.

Meenemen

Als u het bewijs van in leven zijn' schriftelijk aanvraagt:

 • vermeld in uw brief waarom u deze verklaring nodig heeft. De brief moet ondertekend zijn.
 • kopie van uw geldig identiteitsbewijs
 • eventueel een verklaring van het pensioenfonds

Als u persoonlijk naar de balie komt voor een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • eventueel een verklaring van het pensioenfonds

Als u iemand heeft gemachtigd om het bewijs van in leven zijn aan te vragen:

 • een brief  waarin u de reden van uw aanvraag aangeeft en waarin u de gemachtigde toestemming geeft om namens u een bewijs van in leven zijn af te halen. Die brief moet zowel door u als door de gemachtigde zijn ondertekend. U kunt ook gebruik maken van het machtigingsformulier dat in de rechterkolom staat vermeld: geef dan uw identiteitsbewijs of een kopie mee aan de gemachtigde. Ook de gemachtigde moet een geldig identiteitsbewijs meenemen;
 • eventueel een verklaring van een pensioenfonds.

Let op: een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland kunt u alleen persoonlijk aanvragen bij de balie van het stadskantoor (op afspraak).

Kosten

 • Bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland): € 11,90
 • Attestatie de vita (voor gebruik in buitenland): €13,40
 • Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita  voor pensioenfonds: gratis als u een verzoekschrift van het pensioenfonds kan tonen.

Waar kunt u terecht?

Bij het stadskantoor, alleen op afspraak (kies bij het digitaal afspraak maken in de lijst voor het product "uittreksel BRP (voorheen GBA)").

Hoe lang duurt het?

 • Digitale aanvraag: maximaal 3 werkdagen
 • Schriftelijke aanvraag: maximaal 3 werkdagen.
 • Aanvraag op het stadskantoor: u krijgt de verklaring direct mee.

Uitgelicht