Adresonderzoek

Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente.

Wanneer kunt u en adresonderzoek aanvragen?

Staat iemand op uw adres ingeschreven maar woont die persoon er niet meer? Dan kunt u – als eigenaar, huurder of medebewoner van de woning – een adresonderzoek aanvragen. 

Hoe werkt het?

Een adresonderzoek werkt als volgt:

 • De gemeente krijgt een melding (bijvoorbeeld een aanvraag adresonderzoek), waaruit blijkt dat iemand niet meer woont of niet meer bereikbaar is op het adres waarop deze persoon staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Vlaardingen. 
 • De gemeente Vlaardingen doet dan een adresonderzoek. Een huisbezoek van een toezichthouder van de BRP en het versturen van (oproep)brieven zijn onderdeel van een adresonderzoek.

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs;
 • Gegevens van degene die u wilt uitschrijven (verblijfplaats van diegene, telefoonnummer, gegevens werkgever, gegevens vrienden/familie). Heeft u deze gegevens niet, dan duurt het adresonderzoek langer.
 • Uw koop- of huurovereenkomst

Kosten

 • Geen kosten.

Waar kunt u terecht?

Op afspraak aan de balie van het stadskantoor.
U neemt het volgende mee:

 • Uw identiteitsbewijs;
 • Gegevens van de persoon die u in onderzoek wilt zetten (bijvoorbeeld het telefoonnummer van de persoon, adres waar hij of zij mogelijk verblijft, gegevens van familieleden, gegevens van de werkgever e.d. Heeft u deze gegevens niet, dan duurt het adresonderzoek langer).
 • Uw koop- of huurovereenkomst. 

U kunt ook schriftelijk een adresonderzoek aanvragen.
In het verzoek moeten de volgende gegevens staan:

 • Gegevens van de persoon die u in onderzoek wilt zetten (bijvoorbeeld het telefoonnummer van de persoon, adres waar hij of zij mogelijk verblijft, gegevens van familieleden, gegevens van de werkgever e.d. Heeft u deze gegevens niet, dan duurt het adresonderzoek langer);
 • Een kopie uw koop- of huurovereenkomst.
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs.
 • Vermeld in uw verzoek uw eigen contactgegevens en uw telefoonnummer.

Alleen complete verzoeken worden in behandeling genomen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente streeft ernaar om een adresonderzoek binnen 12 weken af te handelen. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen. De voortgang van het adresonderzoek is afhankelijk van de beschikbare informatie. In sommige gevallen betekent dit dat de gemeente meer tijd nodig heeft om een adresonderzoek af te ronden.