Uittreksels en afschriften

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Instanties kunnen u vragen om een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Een uittreksel is een verklaring dat u staat ingeschreven in de BRP van de gemeente. Er zijn verschillende typen uittreksels. Welk uittreksel u nodig heeft, hangt af van uw situatie.

  Meer informatie

 • Uittreksel of afschrift burgerlijke stand

  De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

  Meer informatie

 • Verklaring omtrent het gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u bij hen gaat werken. U kunt een VOG op afspraak aanvragen op het stadskantoor of digitaal via DigiD als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 4 weken.

  Meer informatie

Overige informatie

Uitgelicht