Rijbewijs

U kunt uw rijbewijs op afspraak aanvragen bij het stadskantoor. Na 5 werkdagen kunt u uw nieuwe rijbewijs afhalen. U kunt voor 14.00 uur een spoedaanvraag doen. In dat geval kunt u uw rijbewijs de volgende werkdag afhalen. Nodig: pasfoto, oude rijbewijs, geldig identiteitsbewijs bij verlopen rijbewijs. Kosten: € 39,75, spoedtoeslag € 34,10.

Hoe werkt het

Een rijbewijs is een document waarmee een bestuurder van een motorvoertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om dit motorvoertuig te kunnen en mogen besturen. Op het rijbewijs staan uw persoonsgegevens en voor welke categorie voertuigen het rijbewijs geldig is.

Rijbewijs met inlogfunctionaliteit

 • Vanaf 26 mei 2018 zijn rijbewijzen standaard geschikt om in de toekomst te gebruiken om in te loggen met DigiD op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen.
 • Wilt u een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit aanvragen? Dat kan nog tot de invoering van de wet Digitale Overheid. Doe dit voordat u de aanvraag bij de gemeente doet. Meer hierover leest u op www.rdw.nl.

Identiteitsbewijs

Een rijbewijs kan voor bepaalde zaken en in bepaalde gevallen als identiteitsbewijs gebruikt worden. Een rijbewijs is geen reisdocument.

Keuringsleeftijd rijbewijs naar 75 jaar

De keuringsleeftijd is verhoogd naar 75 jaar. Een nieuw rijbewijs is 10 jaar geldig voor bestuurders tot 65 jaar, tussen 65 en 70 jaar is het rijbewijs geldig tot de datum waarop men 75 jaar wordt. Vanaf de leeftijd van 70 jaar is de geldigheidsduur 5 jaar.

Geldigheidsduur

 • Categorie AM, B, BE: 10 jaar
 • Categorie C en, D: 5 jaar
 • 75+ of rijbewijs verloopt op of na 75ste verjaardag: 5 jaar

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) stuurt ruim voor het verlopen van uw rijbewijs een herinneringsoproep. Kijk op de website www.rijbewijs.nl voor meer informatie.

Verklaring van vakbekwaamheid: Code 95

Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig. Als u houder bent van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, bent u vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. U hoeft vanaf die data nog géén geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs te hebben. Als u beroepsmatig als chauffeur werkt, moet u wel nascholing gaan volgen. Hiervoor geldt een aangepaste termijn

Kijk voor meer informatie op de website van het CBR: www.cbr.nl.

Hoe werkt het?

 • Maak vooraf een afspraak.
 • Vraag uw rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.
 • Vraag uw rijbewijs persoonlijk aan.
 • Bent u geen onderdaan van een lidstaat van de EU, van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland dan heeft u een geldige verblijfsvergunning nodig. Deze verplichting geldt niet als het gaat om vervanging van een nog geldig rijbewijs dat is vermist of gestolen.
 • U kunt u uw rijbewijs na 5 werkdagen persoonlijk ophalen.
 • U kunt ook gebruik maken van een spoedprocedure. Als u uw rijbewijs voor 14.00 uur aanvraagt, is het de eerstvolgende werkdag klaar.

Er is een medische keuring nodig:

 • Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag.
 • Bij het vernieuwen van een rijbewijs met de categorieën C en D.
 • Als er een medische oorzaak is waardoor het rijbewijs vernieuwd moet worden.

Meenemen

Voor een eerste aanvraag:

Standaard vernieuwing van een (verlopen) rijbewijs:

 • 1 goede pasfoto.
 • Het oude rijbewijs.
 • Als uw rijbewijs verlopen is, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Vernieuwing voor de categorie C en D, óf voor 75+, óf in verband met medische oorzaak:

 • 1 goede pasfoto.
 • Het oude rijbewijs.
 • Als uw rijbewijs verlopen is, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Heeft u een rijbewijs met de categorieën C en/of D en wilt u NIET gekeurd worden dan moet u tijdelijk of definitief afstand doen van deze categorieën. U krijgt dan zonder de keuring een rijbewijs voor de overige categorieën waarvoor u een rijbewijs heeft.

Uitbreiding categorie:

 • 1 goede pasfoto.
 • Het oude rijbewijs.
 • Als uw rijbewijs verlopen is, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen

Vernieuwing rijbewijs bij diefstal of vermissing:

 • 1 goede pasfoto.
 • Een verklaring van verlies of diefstal, op afspraak in te vullen op het stadskantoor.
 • Een geldig identiteitsbewijs.

Omwisseling buitenlands rijbewijs:
Er zijn veel regels voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs naar een Nederlands rijbewijs. Kijk voor meer informatie op de website van de RDW.

Kosten

 • Rijbewijs: € 39,75
 • Spoedtoeslag rijbewijs: € 34,10
 • Gezondheidsverklaring: € 34,80 zolang de voorraad strekt, daarna € 37,80
 • Omwisseling rijbewijs: € 39,75

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht op het stadskantoor. Maak altijd een afspraak. Voor meer informatie kunt u de veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen via (010) 248 4000. U kunt ook contact opnemen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Hoe lang duurt het?

 • 5 werkdagen.
 • Spoedaanvraag: 1 werkdag (indien voor 14.00 uur aangevraagd).
 • Omwisseling buitenlands rijbewijs: maximaal 3 maanden.