Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), ontheffing berijden autoluwe gebieden buiten de venstertijd

Als u een autoluw gebied wilt berijden buiten de venstertijden heeft u daarvoor een ontheffing nodig. Deze verstrekt de gemeente als de noodzaak van een ontheffing duidelijk is. U vraagt de ontheffing aan via het aanvraagformulier. Kosten: € 8,05 per kenteken. U ontvangt het besluit maximaal 4 weken na ontvangst van de aanvraag.

Hoe werkt het?

 • De RVV-ontheffing geldt alleen voor verkeersregels en verkeerstekens die voorkomen in artikel 87 van het RVV 1990.
 • Alle andere verkeersregels en verkeerstekens vallen buiten de ontheffing. U kunt bijvoorbeeld geen ontheffing van de betaalplicht voor parkeren krijgen.
 • U moet de noodzaak voor een ontheffing aantonen.
 • U kunt de ontheffing aanvragen voor een dag, dagdeel of op jaarbasis voor alle locaties binnen de gemeente Vlaardingen.
 • Vraag de ontheffing minimaal 4 weken voor de gewenste ingangsdatum aan.
 • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het op naar Gemeente Vlaardingen, verkeersontheffing, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

Meenemen

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Kopie van het volledige kentekenbewijs (bij kentekenbewijzen vanaf 01-06-2004: het originele deel 1a (voertuigbewijs) en deel 1b (tenaamstelling), bij kentekenbewijzen voor 01-06-2004: kentekenbewijs deel II).
 • Kopie inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel of een goedgekeurde accountantsverklaring (taxi’s, WMO vervoer, schoolbus en collectief vervoer dagbesteding/dagbehandeling (Awbz), concessiehouders personenvervoer, ondernemers).
 • Kopie verleende concessie (concessiehouders personenvervoer).
 • Bewijs van een zakelijk recht op de parkeergelegenheid op eigen terrein (bewoners en ondernemers met parkeergelegenheid op eigen terrein in het autoluwe gebied).

Kosten

 • De ontheffing kost € 8,05 per kenteken.
 • Deze leges moeten betaald worden met een factuur die op een later tijdstip door de Regionale Belastinggroep (RBG) wordt toegestuurd.
 • Borg is € 25,- voor een toegangspas, transponder of een sleutel als er sprake is van een autoluw gebied met pollers of handpaaltjes.

Waar kunt u terecht?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (010) 248 4000. U kunt ook contact opnemen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Hoe lang duurt het?

Maximaal 4 weken na ontvangst van de aanvraag.