Schadedeclaraties

Wanneer u schade heeft geleden door een gebrek aan de openbare weg of een ongeval met een gemeentevoertuig, heeft u in sommige gevallen recht op een schadevergoeding. U stuurt een brief met een uitleg van wat er is gebeurd en een overzicht van de schade.

Hoe werkt het?

 • U schrijft een brief met:
  • gedetailleerde omschrijving waar en wanneer de schade is ontstaan en wat u heeft gedaan om de schade te beperken.
  • Offerte of een proformafactuur van de reparatiekosten.
  • Foto's van de schadelocatie en foto's van de schade (bijvoorbeeld voertuig, bril en kleding).
 • De gemeente beoordeelt uw declaratie en informeert u:
  • of u een schadevergoeding ontvangt.
  • of de gemeente uw schadedeclaratie overdraagt aan de schadeverzekeraar van de gemeente. Verdere afhandeling vindt dan plaats tussen u en de schadeverzekeraar.
 • U kunt uw bericht sturen via:

Waar kunt u terecht?

Uitgelicht