Gehandicaptenparkeerplaats

Als u moeilijk of niet kunt lopen, kunt u in bepaalde gevallen een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij uw woning aanvragen. De voorwaarden om in aanmerking te komen, heeft de gemeente vastgelegd in de Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. U vraagt de parkeerplaats aan door het aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen te versturen aan de gemeente. De aanvraagprocedure duurt ongeveer 12 weken. De aanvraag en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats kost € 183,70.

Hoe werkt het?

 • U kunt in aanmerking komen als u niet in staat bent zelfstandig (met eventuele hulpmiddelen) meer dan 100 meter te overbruggen en geen eigen parkeergelegenheid heeft en de parkeerdruk in de buurt hoog is. De gehandicaptenparkeerplaats is in eerste instantie bedoeld voor bestuurders van een auto of gehandicaptenvoertuig. Passagiers komen in principe niet in aanmerking. Het college van burgemeester en wethouders kan echter per geval besluiten om hier van af te wijken. Vul het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats volledig in, doe er de gevraagde bijlagen bij en stuur dit toe aan: Gemeente Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen onder vermelding van ’aanvraag GPP’.
 • Een medewerker neemt contact met u op en bekijkt de mogelijkheden voor de aanleg van een parkeerplaats in uw directe woonomgeving.
 • Is er een geschikte locatie voor de parkeerplaats aanwezig, dan neemt de gemeente hierover een verkeersbesluit. Belanghebbenden krijgen gelegenheid om binnen 6 weken na publicatie van het besluit schriftelijk bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaar binnenkomt kan de gemeente de parkeerplaats aanleggen.
 • De parkeerplaats wordt voorzien van een verkeersbord, inclusief onderbord met vermelding van uw kenteken, en markering op de straat.

Wijzigingen doorgeven

 • Heeft u een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats en verhuist u binnen de gemeente Vlaardingen, dan kan uw parkeerplaats meeverhuizen. Geef tijdig uw verhuisdatum door. U moet rekening houden met een doorlooptijd van maximaal 12 weken.
 • Koopt u een andere auto, dan moet het kenteken onder het bord van de gereserveerde plaats ook gewijzigd worden. Geef dit tijdig door. Dit kan schriftelijk naar: Gemeente Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen, onder vermelding van 'wijziging GPP'.
 • Wilt u een gehandicaptenparkeerplaats opzeggen, dan kunt u dat doorgeven door het formulier opheffing gehandicaptenparkeerplaats in te vullen en op te sturen.

Meenemen

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats
 • Kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart, type B
 • Kopie voertuigbewijs (deel Ia) en tenaamstellingbewijs (deel Ib) of kentekenbewijs deel II
 • Bij machtiging: identiteitsbewijzen van zowel aanvrager als gemachtigde
 • Bij leaseauto: schriftelijke verklaring van werkgever dat aanvrager gebruik maakt van de betreffende auto

Kosten

 • Aanvraag aanleg en verwijdering van een gehandicaptenparkeerplaats: € 183,70
 • Vervangen van een kentekenbord (gehandicapten)parkeerplaats: € 103,00
 • Verhuizen van een (gehandicapten)parkeerplaats: € 278,35

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht op het stadskantoor. Maak altijd een afspraak. Voor meer informatie kunt u de veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen via telefoonnummer (010) 248 4000.

Hoe lang duurt het?

maximaal 12 weken

 

Uitgelicht