Parkeervergunning mantelzorgontvanger

Wanneer u regelmatig bezoek krijgt van mantelzorgers (familie, vrienden, kennissen), kunt u bij de gemeente een gratis parkeervergunning aanvragen voor de mantelzorger. In combinatie met de blauwe parkeerschijf mag de mantelzorger zijn of haar auto maximaal 3 aaneengesloten uren parkeren in de parkeersector waar de mantelzorgontvanger woont.

Hoe werkt het?

 • De mantelzorgontvanger krijgt tenminste 4 uur per week mantelzorg.
 • De mantelzorger:
  • Is familie, vriend of kennis van de mantelzorgontvanger;
  • Woont niet in hetzelfde parkeergebied als de mantelzorgontvanger;
  • Beschikt over een motorvoertuig;
  • Verblijft legaal in Nederland.
 • De mantelzorgontvanger vult het aanvraagformulier parkeervergunning mantelzorgersregeling in. De mantelzorger vult het aanvraagformulier registratie als mantelzorger in. U stuurt dit met de benodigde documenten naar Gemeente Vlaardingen, afdeling Toezicht en Handhaving/parkeren, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.
 • Wanneer u niet zelf de vergunning kunt aanvragen, kunt u iemand machtigen dat voor u te doen. U vult daarvoor het machtigingsformulier in en stuurt dat met een kopie van het identiteitsbewijs van de gemachtigde mee met de vergunningaanvraag.
 • De gemeente verstuurt de aanvraag tot registratie als mantelzorger naar Minters Mantelzorg. Wanneer de registratie rond is, handelt de gemeente de vergunningaanvraag af. De mantelzorger ontvangt het bewijs van inschrijving van Minters Mantelzorg, meer informatie vindt u op www.mintersmantelzorg.nl.
 • De gemeente verstrekt maximaal 1 vergunning aan het adres van de mantelzorgontvanger.
 • In combinatie met de blauwe parkeerschijf mag de mantelzorger zijn of haar auto maximaal 3 aaneengesloten uren parkeren in de parkeersector waar de mantelzorgontvanger woont.

Meenemen

Van de mantelzorgontvanger:

Van de mantelzorgverlener:

 • Ingevuld registratieformulier
 • Kopie van het identiteitsbewijs: paspoort of identiteitskaart
 • Kopie van het rijbewijs
 • Kopie van het kentekenbewijs
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden) of een bewijs van inschrijving waaruit blijkt dat de mantelzorger niet in dezelfde parkeersector woont als de mantelzorgontvanger

Bij machtiging ook meesturen:

Kosten

Aan een parkeervergunning voor mantelzorgers zijn geen kosten verbonden.

Waar kunt u terecht?

 • U kunt de ingevulde formulieren toesturen aan de gemeente.
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (010) 248 4000. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Hoe lang duurt het?

Maximaal 4 weken.

Uitgelicht