Hoogwaterregeling

Hoogwateralarmering, hoe blijft u op de hoogte?

Bij hoge waterstand kunnen kades en wegen langs de Nieuwe Maas en de havens in het buitendijks havengebied onder water lopen. Woont u in het buitendijkse havengebied of heeft u hier uw bedrijf? Zorg er dan voor dat de Havendienst actuele informatie heeft over hoe u dag en nacht te bereiken bent, zodat de Havendienst u kan waarschuwen wanneer er gevaarlijk hoogwater wordt verwacht. U kunt uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer(s) mailen naar havenkantoor@vlaardingen.nl.

Als het nodig is, waarschuwt de Havendienst ook politie en andere hulpdiensten, die bijvoorbeeld de toegangswegen moeten afsluiten. Bij een hoogwateralarmering plaatst de gemeente informatie op www.vlaardingen.nl, www.twitter.com/VolgVlaardingen en www.facebook.com/gemeentevlaardingen en op borden langs de Oosthavenkade, Vulcaanweg en Deltaweg. .

Online hoogwaterkaart

Wilt u zelf zien waar het water op de kades komt te staan bij een bepaalde waterstand? Op de nieuwe hoogwaterkaart is te zien tot waar het water mogelijk rijkt als u een verwachte waterstand invoert. Daarvoor gebruikt u de verwachte waterstand van Rijkswaterstaat. De hoogwaterkaart geeft een indicatie, die kan afwijken van de werkelijkheid (onder andere door wind, golven en opstuwing).

Wanneer gaat de Maeslantkering dicht?

Voordat de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg wordt gesloten, staan de meeste locaties in het Vlaardingse buitendijks havengebied al ruim een meter onder water. De Maeslantkering gaat dicht als bij Rotterdam een waterpeil van 3 meter boven NAP en bij Dordrecht een waterpeil van 2,9 meter boven NAP wordt voorspeld. De sluiting en ook de beslissing hierover gaan volledig automatisch. Het laten afzinken van de enorme kerende wanden duurt 2 uur. De Maeslantkering kan een waterstand van 5 meter boven NAP tegenhouden (bron: www.rijkswaterstaat.nl). 

 

 

Bewaren

 

Uitgelicht

Meer informatie