Vlaardingen fietsstad

Tien partijen in de Vlaardingse gemeenteraad hebben begin 2018 een Fietsakkoord gesloten, met als doel van Vlaardingen de beste fietsstad van Nederland te maken. Wethouder Bart Bikkers licht toe: “Vlaardingen heeft alles in huis om fietsstad bij uitstek te zijn. We hebben een compacte stad met wijken die op korte afstand van elkaar liggen. Alle bestemmingen in de stad zijn binnen 7,5 km en dus 30 minuten fietsen bereikbaar. Als we ons fietsnetwerk en fietsklimaat verbeteren, is de kans groot dat mensen vaker de fiets gebruiken. Fietsen is goed voor de gezondheid, draagt bij aan een schone en bereikbare stad en is betaalbaar. Op regionaal niveau is de e-bike een aantrekkelijk alternatief voor de auto.”

flyer met informatie over het fietscircusParcours in 2019

In 2019 werkt de gemeente aan een plan om het fietsklimaat in Vlaardingen te verbeteren en hoge ogen te gooien bij de verkiezing tot Fietsstad in 2022. De gemeente werkt hierbij samen met een stadsbrede klankbordgroep en professionele partijen als De Verkeersonderneming. De ideeën van bezoekers aan het Fietscircus dat op 25 mei plaatsvind  en de uitkomsten van een enquête zijn input voor het plan. Het plan wordt in het najaar van 2019 voorgelegd aan het college van B&W. De resultaten van de enquête vormen bovendien een nulmeting om het effect van maatregelen mee te monitoren.

Verkiezing tot Fietsstad door Fietsersbond

De landelijke Fietsersbond organiseert elke twee jaar de verkiezing tot Fietsstad. Ervaringen en meningen van het publiek vormen de basis van deze verkiezing. Het gaat dan onder andere om fietsgebruik, fietsbeleving, faciliteiten voor fietsers, fietsinfrastructuur, fietsveiligheid en fietspromotie.

Onderdeel van Actieplan Mobiliteit

Het Vlaardingse streven om in 2022 Fietsstad van Nederland te worden, staat ook in het gemeentelijke Actieplan Mobiliteit, het spoorboekje voor het verkeer- en vervoersbeleid tot 2030. Het Actieplan Mobiliteit heeft als motto ‘veilig, bereikbaar en gezond’. Meer weten? Lees over het Actieplan Mobiliteit op www.vlaardingen.nl/verkeer.

In deze video blikken we terug op het Fietscircus van 25 mei 2019 en de werkzaamheden van de klankbordgroep in het voorjaar van 2019.

Uitgelicht