Aanpassing parkeerbeleid

In oktober 2017 heeft de gemeenteraad de Nota aanpassing parkeerbeleid vastgesteld. De aanpassing heeft tot doel om het parkeren in het centrumgebied aangenamer te maken. Voor dit vernieuwde beleid gaven veel Vlaardingers hun mening.

Een van de wijzigingen is het wijzigen van de venstertijden. Vanaf vrijdag 1 december 2017 gaan de nieuwe venstertijden voor betaald parkeren in. Na deze wijziging is het van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 19.00 uur betaald parkeren op straat. Op dit moment is dat nog tot 20.00 uur.

Een andere wijziging in het beleid komt vooral de bewoners van het gebied voor betaald parkeren ten goede. De gemeente werkt namelijk aan een nieuwe digitale bezoekersapp waarmee bewoners eenvoudiger het parkeren voor hun bezoek kunnen regelen. De gemeente stuurt er op aan om deze app halverwege 2018 aan bewoners beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd met het invoeren van de app,  wordt bovendien de eerste 100 uur parkeren voor bezoek van bewoners gratis. In de aanpassing van het beleid is ook aandacht voor het verminderen van parkeeroverlast rondom het gebied met. betaald parkeren. Daarover gaat de gemeente via de wijkoverleggen met bewoners in gesprek.

In de Nota aanpassing parkeerbeleid (pdf, 705kb), vindt u alle wijzigingen die doorgevoerd gaan worden.

Uitgelicht