Actieplan mobiliteit

De gemeente Vlaardingen wil verder werken aan een verkeersveilige, bereikbare en gezonde stad. Het Actieplan Mobiliteit wordt het nieuwe spoorboekje voor het verkeer- en vervoersbeleid tot 2030. Het Actieplan Mobiliteit vervangt het huidige Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP 2005-2015). Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 26 september het plan vastgesteld. Deze leggen zij nu voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Een goede verkeersstructuur in de stad zorgt ervoor dat mensen plezierig wonen, gemakkelijk op hun werk komen, bij vrienden en bekenden op bezoek kunnen of in hun vrije tijd een fietstocht of
wandeling kunnen maken. Ook een goede bereikbaarheid van bedrijven voor werknemers, klanten en leveranciers is belangrijk. Een goede verkeersstructuur draagt bij aan een stad waar het prettig wonen, werken, recreëren en ondernemen is. Het beleid heeft als motto ‘veilig, bereikbaar en gezond’ en is vertaald in concrete kernopgaven om in de komende jaren verder uit te werken.

Verkeersveiligheid voorop

Bij alle kernopgaven in het plan is verkeersveiligheid het uitgangspunt: elke maatregel moet bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. De gemeente wil de principes van Duurzaam Veilig toepassen op het gehele wegennet, zoals een weginrichting die gewenst verkeersgedrag uitlokt en bijvoorbeeld het scheiden van fietsers en autoverkeer. Daarnaast is er extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers: voor fietsers en voetgangers in het algemeen en voor scholieren, ouderen en mensen met een handicap in het bijzonder.

Goede bereikbaarheid: bundelen van doorgaand verkeer

De bedrijfsactiviteiten in de Rivierzone zorgen voor veel verkeer door de stad naar de autosnelwegen. De gemeente wil dit verkeer op een beperkt aantal wegen bundelen. Hierdoor is het minder druk op andere wegen, waardoor meer ruimte ontstaat voor fietsers en voetgangers. Ook het verminderen van het doorgaand verkeer in de binnenstad is een belangrijk punt in het plan.

Gezonde stad: meer fietsen en lopen

De gemeente ziet kansen om het fietsgebruik binnen de stad te vergroten. De fietsstructuur kan beter worden door ontbrekende schakels in te vullen, bestaande routes te verbeteren en deze duidelijker herkenbaar te maken. Ook wil de gemeente het netwerk van looproutes verbeteren door ontbrekende schakels te realiseren, zoals een goede looproute tussen de Rivierzone, station Vlaardingen Centrum en de binnenstad.

Hoe verder?

Alle opgaven voor een verkeersveilige, bereikbare en gezonde stad zijn opgenomen in de mobiliteitsagenda die de komende jaren verder wordt uitgewerkt. In het conceptplan is de inbreng van een klankbordgroep van inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties meegenomen. Inwoners en ondernemers konden ook op het plan reageren via deze website. Ook heeft de gemeente twee bijeenkomsten voor geïnteresseerden gehouden.

Het Actieplan Mobiliteit is 26 september 2017 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.