Leerplicht en spijbelen

Regionaal Bureau leerplicht Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) ziet toe op de uitvoering van de leerplicht en de kwalificatieplicht voor jeugdigen tussen de 5 en 17 jaar voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Het RBL streeft ernaar dat kinderen gezond opgroeien, hun schoolloopbaan goed doorlopen en deze afsluiten met een startkwalificatie: een diploma op minimaal HAVO-, VWO- of MBO 2-niveau.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. De leerplicht gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende maand nadat een kind 5 jaar wordt. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt of tot het einde van het twaalfde schooljaar. Daarna worden ze ‘kwalificatieplichtig’. Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e naar school moeten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma niveau 2 of hoger. Een vmbo-diploma is geen startkwalificatie.

Schoolverzuim en spijbelen

Verzuimt een leerling? Dan is de school verplicht om het verzuim te melden bij het Regionaal Bureau Leerplicht. De leerplichtambtenaar zet in wat nodig is om de jongeren weer terug naar school te laten gaan.

Vrijstelling

In uitzonderlijke gevallen kan een kind vrijgesteld worden van geregeld schoolbezoek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rblmvs.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Regionaal Bureau Leerplicht via telefoonnummer (010) 593 1555. U kunt ook een e-mail sturen naar info@rblmvs.nl.

Uitgelicht