Leerplicht en spijbelen

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf de eerste dag van de maand na zijn 5e verjaardag is een kind leerplichtig. Dus als uw kind op 12 januari 5 jaar wordt, is het leerplichtig vanaf de eerste schooldag in februari. Dan móet het kind naar school. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna worden ze ‘kwalificatieplichtig’. Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e naar school moeten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma niveau 2 of hoger. Een vmbo-diploma is geen startkwalificatie. Na de kwalificatieplicht geldt de werkleerplicht. Dit betekent dat jongeren tussen de 18 en 27 jaar geen bijstand kunnen aanvragen maar moeten werken, leren of een combinatie hiervan.

Schoolverzuim en spijbelen

Ouders kunnen de school om vrijstelling van de leerplicht vragen voor bijvoorbeeld een huwelijk of begrafenis. Wanneer een leerling vaak niet op school is, zonder dat daarvoor een geldige reden is, meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Vlaardingen. De leerplichtambtenaar gaat dan in gesprek met de ouders van de leerling. Wanneer de leerling 12 jaar of ouder is, komt hij of zij zelf ook op gesprek bij de leerplichtambtenaar. Wanneer de ouders of de leerling zelf schuld hebben aan het schoolverzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces verbaal opmaken of de jongere doorsturen naar Bureau Halt voor een taakstraf.

Meer informatie

  • Op de website van de rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl, vindt u meer informatie over spijbelen, op vakantie gaan buiten de schoolvakanties, schorsingen en thuisonderwijs.
  • Meer informatie vindt u op www.rblmvs.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Regionaal Bureau Leerplicht via telefoonnummer (010) 593 1555. U kunt ook een e-mail sturen naar info@rblmvs.nl.

Uitgelicht