Leerlingenvervoer

De vergoeding leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten van en naar school óf door de gemeente verzorgd vervoer per taxi of schoolbus. U kunt deze vergoeding digitaal aanvragen bij de gemeente. Binnen 8 weken ontvangt u een besluit op uw aanvraag.  Dit kan eventueel verlengd worden tot 12 weken.

Hoe werkt het?

U heeft mogelijk recht op de vergoeding leerlingenvervoer als:

 • uw kind vanwege een handicap niet (alleen) kan reizen;
 • de afstand tussen de woning en school meer is dan zes kilometer.

Aanvragen

 • Lees de 'Toelichting digitaal aanvragen leerlingenvervoer'.
 • Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:
  • gegevens van de aanvrager (hieronder wordt verstaan: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen. Als de leerling meerderjarig en handelsbekwaam is, mag de leerling zelf een aanvraag doen.
  • gegevens van de leerling;
  • gegevens van de school;
  • een door school ingevulde en ondertekende verklaring (19 kB). U moet deze verklaring printen, laten invullen door de school, inscannen en dan als bijlage meesturen met uw digitale aanvraag.
 • Vul de aanvraag leerlingenvervoer digitaal in, met of zonder DigiD.

Let op: Afhankelijk van uw situatie kan de gemeente een eigen bijdrage vragen of een financiële drempel hanteren.

Waar kunt u terecht?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (010) 248 4000. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Hoe lang duurt het?

 • 8 tot 12 weken

Uitgelicht