Jeugdhulp

Soms hebben jongeren meer hulp en ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld bij psychische klachten of opvoedondersteuning.

De gemeente is verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning die ouders, verzorgers en kinderen nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat is allereerst de verantwoordelijkheid van hun ouders/verzorgers, maar soms hebben zij daar (tijdelijk) ondersteuning bij nodig. De Jeugdwet geeft gemeenten de taak om die ondersteuning goed te regelen.

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-GGZ en de begeleiding en verzorging van kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. In de Vlaardingse aanpak staat de eigen kracht van jeugdigen en ouders centraal. Ouders en opvoeders zijn eerst zelf verantwoordelijk voor de zorg en het oplossen van problemen. De eigen omgeving, zoals familie, vrienden, buren, school, kindcentra, sportclub of geloofsgemeenschap, spelen hierbij een belangrijke rol. Ofwel, een combinatie van eigen kracht én hulp dichtbij de jeugd en hun ouders. De gemeente voert deze ondersteuning niet zelf uit maar regelt dit via deskundigen en professionals. Zo dichtbij mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

Wijkteams

Iedereen kan met zijn hulpvragen terecht bij de wijkteams. Ook jeugdigen en ouders die advies of extra steun nodig hebben bij opvoeden en opgroeien. In de wijkteams is de expertise van professionele hulp- en zorgverleners gebundeld. Er werken professionals die efficiënt en dichtbij hulp en ondersteuning bieden voor kinderen/gezinnen die dat nodig hebben. Waar nodig schakelen zij specialistische jeugdhulp en jeugdzorg in. Lees meer over Wijkteams Vlaardingen.

Gezinsspecialisten op school

Als onderdeel van het wijkteam Vlaardingen is aan scholen voor (speciaal) basis- en voorgezet onderwijs een gezinsspecialist verbonden. Zij zijn lid van het ondersteuningsteam op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Zij leveren een bijdrage bij vragen over opvoeden, bij sociaal-emotionele problemen van kinderen en bij knelpunten in het gezin. De door hen gesignaleerde vragen en zorgbehoefte van kinderen vertalen zij naar een passend aanbod. De gezinsspecialisten werken intensief samen met interne begeleiders, onderwijsspecialisten en zorgcoördinatoren, met als doel de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij vragen en problemen op leergebied en ook in de thuissituatie.

Informeer bij de school van uw kind wanneer de gezinsspecialist aanwezig is.

Jeugdgezondheidszorg/Centrum voor Jeugd en Gezin

Naast de wijkteams Vlaardingen kunt u als ouder met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid ook terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is in opdracht van de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Het consultatiebureau en de schoolartsen maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Jongeren kunnen ook zelf bij het CJG terecht met hun vragen over bijvoorbeeld pesten, alcohol of geld.

Zoekt u jeugdhulp?

Soms heeft een jeugdige meer hulp en ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld bij psychische klachten of opvoedondersteuning. Voor een aanvraag voor jeugdhulp kunt u contact opnemen met de wijkteams Vlaardingen. Het kan ook zijn dat uw huisarts u doorverwijst naar het wijkteam of naar een zorgaanbieder jeugdhulp. We hebben op de pagina ‘Ík zoek jeugdhulp’ meer informatie over alle jeugdhulp ingekocht door de gemeente Vlaardingen. De informatie op deze pagina is bedoeld voor de jeugdige en ouders/verzorgers en voor verwijzers naar jeugdhulp.

Veilig opgroeien

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of veiligheid van een kind? Iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling kan terecht bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, www.veiligthuisrr.nl. Wilt u advies of hulp? Bel gratis 0800 – 2000 (dag en nacht bereikbaar). Neem contact op als u zelf betrokken bent bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of als u zich zorgen maakt over anderen. Lees op de website van GGD Rijnmond meer over lichamelijke en geestelijke mishandeling, seksueel geweld, vechtscheiding en kinder- en ouderenmishandeling.

Het Jeugdbeschermingsplein is er voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. Bij deze kinderen is sprake van ernstige zorgen over hun veiligheid en/of ontwikkeling, en is vrijwillige hulpverlening onvoldoende. De jeugdprofessionals -vaak werkzaam bij het wijkteam- melden deze kinderen bij het Jeugdbeschermingsplein. Op het Jeugdbeschermingsplein kijken professionals van verschillende jeugdzorginstellingen wat er moet gebeuren om de zorgen over de veiligheid en/of de ontwikkeling van het kind weg te nemen.

Bij grote zorgen kan het wijkteam de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken om de (gezins)situatie te onderzoeken en te adviseren over wat de beste oplossing is voor het kind.

Waar kunt u nog meer terecht?

Ben je tussen de 8 en 18 jaar en word je gepest? Heb je problemen thuis? Ruzie met je vrienden of voel je je rot? Dan kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het jongerenwerk (Minters), of je kunt bellen of chatten met de Kindertelefoon. Bij zorgen of vragen over kindermishandeling, kunt u terecht bij Veilig Thuis.

Meer informatie

Uitgelicht