Hoekse Lijn (werk loopt)

Locatie:
Vulcaanweg, van Hogendorplaan, station Vld. Oost, Deltaweg, Parallelweg, station Vld. Centrum, Station Vld. West, Industrieweg Marathonweg, Ary Koplaan, George Stephensonweg ,
Website:
www.hoekselijn.nl
Google maps Hoekse Lijn (werk loopt)

Werk loopt, geplande einddatum februari 2018

Soort activiteiten: aangelegde in- en uitritten bouw / werkterreinen, ombouw spoorovergangen

Opmerkingen:Waar mogelijk gaat de aannemer de komende tijd in- en uitritten naar de bouwterreinen weer verwijderen en opruimen

Werkzaamheden in-/uitritten bouwverkeer

Voor het project Hoekse Lijn maakt de aannemer op verschillende plekken langs de lijn in- en uitritten voor het bouwverkeer. De rijbanen worden hiervoor niet afgesloten, maar er kan op momenten sprake zijn van enige verkeershinder. Ook bij het in- en uitrijden van bouwverkeer kan er lichte verkeershinder zijn.

Het gaat om de volgende locaties:

 • Vulcaanweg
 • Van Hogendorplaan
 • Station Vlaardingen Oost
 • Deltaweg
 • Parallelweg
 • Station Vlaardingen Centrum
 • Station Vlaardingen West
 • Industrieweg - Marathonweg
 • Ary Koplaan
 • George Stephensonweg
 • Van Boendaleweg

Ombouw spoorovergang

De spoorovergang van het Recreatiepad in de Zuidbuurt loopt nog. Ook om veilig te kunnen blijven werken blijft deze vooralsnog tot 31 augustus afgesloten. Zie de omleidingstekening.

Talud werkzaamheden spoorbaan

De werkzaamheden aan het Hargapad tussen park ‘t Nieuwelant in Vlaardingen en de Sportlaan in Schiedam zijn tot nader order uitgesteld.