Blankenburgverbinding

Locatie:
Tunnel tussen Vlaardingen en Rozenburg ,
Website:
www.blankenburgverbinding.nl
Google maps Blankenburgverbinding

Startdatum: 14 april 2017
Einddatum: 17 juli 2017

Soort activiteiten: kabel- en leidingwerkzaamheden

Opmerkingen: Tijdens het gehele werk is er voornamelijk enige hinder. Er zijn geen afsluitingen, behalve bij tracedeel G, hier is een omleiding van toepassing.

Toelichting per tracé

  • Tracédeel A en B liggen in de Gemeente Midden Delfland.
  • Tracédeel C van 08-05-2017 tot 05-06-2017: betreft werkzaamheden in de berm van de Broekpolderweg. Bij in hijsen van buizen en op de laslocatie passen wij VRI’s toe. Op sommige momenten geringe overlast.
  • Tracédeel D van 14-04-2017 tot 10-05-2017: Dit betreft een HDD-boring waarbij tijdens het intrekken verkeersregelaars worden ingezet.
  • Tracédeel E van 14-04-2017 tot 25-05-2017: Is een werkterrein, afgezet met bouwhekken, waar de booropstelling staat. Omliggende wegen/fietspaden blijven gehandhaafd.
  • Tracédeel F van 24-04-2017 tot 19-05-2017: Betreft een HDD-boring. Overlast is beperkt.
  • Tracédeel G van 01-05-2017 tot 17-05-2017 : Uitlegstrook van HDD. Voor de toegangsweg naar de tennisclub en het gemeente depot wordt een tijdelijke omleiding via de Broekpolderweg langs de manege voorzien. Fietsers worden er ter plekke langsheen geleid m.b.v. een tijdelijk fietspad.  Mogelijk enige overlast. Watersportweg blijft volledig beschikbaar.
  • Tracédeel H van 09-05-2017 tot 25-05-2017: Betreft een HDD-boring onder A20. Overlast is beperkt.
  • Tracédeel I van 10-07-2017 tot 17-07-2017: Werkterrein/Uitlegstrook van HDD-boring. Wordt afgezet met bouwhekken. Er wordt gewerkt op het grasveld voor flat Gijsbrecht van Amstelstraat. Het voet- / fietspad, tevens ontruimingsweg, Het Paadje en de Zeemanstraat blijven volledig toegankelijk.
  • Tracédeel J van 6-7-2017 tot 14-7-2017: Korte inbouw tussen de geleiderail en de geluidswand. Overlast is beperkt.
  •  Tracédeel K van 10-7-2017 tot 17-7-2017: Korte inbouwing. Overlast beperkt.