Hoekse lijn

De bestaande spoorlijn Rotterdam - Hoek van Holland wordt in 2017 omgevormd tot een metrolijn, de Hoekse Lijn, waarbij in de spits 24 metro's per uur gaan rijden, nu rijden er 8 per uur.

Locatie:
Trein vervangen door metro ,
Website:
https://hoekselijn.mrdh.nl/
Google maps Hoekse lijn

Op 1 april is de ombouwperiode van de Hoekse Lijn gestart. De Hoekse Lijn wordt omgebouwd en geschikt gemaakt voor metroverkeer.

De afgelopen weken is hard gewerkt aan station Vlaardingen Oost. Een deel van station Vlaardingen Centrum is gesloopt en Vlaardingen West is helemaal afgebroken. Nu is het tijd voor de nieuwbouw van de stations. Ook wordt intensief aan de baan gewerkt: zo komt er nieuw spoor en op een aantal plaatsen komen er nieuwe bovenleidingportalen. Tot en met juni 2017 staat de Hoekse Lijn volledig in het teken van bouwen, daarna gaan ze testen en proefrijden.

Hinder

Voor de ombouw wordt deze maanden soms dag en nacht doorgewerkt en de omgeving ondervindt hier helaas hinder van. De projectorganisatie probeert de bouw en de bijbehorende overlast voor bewoners en verkeersdeelnemers zo kort mogelijk te houden. De gemeente Vlaardingen heeft voor het nachtwerk een APV-ontheffing verleend. De DCMR houdt toezicht op de naleving van de geluidgrenswaarden. Het blijft dus in Vlaardingen overdag en ’s nacht druk met bouwen. Iedereen werkt hard en probeert de hinder zo beperkt mogelijk te houden.

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Hoekse Lijn, via telefoon: (010) 489 4334. Of via de mail: ahm.bekker@rotterdam.nl. Meer informatie over het project Hoekse Lijn kunt vinden op hoekselijn.mrdh.nl.

Vertraging bij ombouw Hoekse Lijn

De ombouw van de Hoekse Lijn heeft fikse vertraging opgelopen. Vorige week werd bekend dat reizigers pas in februari 2018 gebruik kunnen maken van de metroverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland Haven. Dat is vijf maanden later dan oorspronkelijk de planning was. De meeste overlastgevende werkzaamheden zijn na de zomer voorbij. Maar dan blijft het een grote tegenvaller voor de vele bewoners die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om bijvoorbeeld naar hun werk te gaan.

Tegenvallers

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, liep het projectbureau Hoekse Lijn van de gemeente Rotterdam tegen diverse tegenvallers aan. Zo werd in de grond meer bodemvervuiling en asbest dan verwacht aangetroffen en werden er, ondanks onderzoek vooraf, kabels en leidingen van andere partijen aangetroffen. Deze moesten eerst worden verwijderd of verlegd. Daarnaast waren er tegenvallers in het ontwikkelen van de spoorbeveiligingssoftware.

Vervangend busvervoer

Voor reizigers op de Hoekse Lijn betekent de nieuwe planning dat zij tot in februari 2018 aangewezen zijn op het vervangend busvervoer. Dat maakt het zeer wenselijk dat het vervangend vervoer wordt verbeterd. Daarvoor zijn diverse ideeën. Zo start de RET na de zomer met een proef waarbij tijdens doordeweeks extra spitsritten worden ingezet tussen Vlaardingen Centrum en Schiedam Centrum. U kunt uw reis met vervangend vervoer plannen via www.ret.nl.

sloop station Centrum

Vervangende buslijnen Hoekse Lijn

Vanaf 1 april rijden er geen treinen meer op het traject Hoekse Lijn. De RET zet vervangend busvervoer in. U kunt uw reis plannen via www.ret.nl. De eerste doordeweekse ritten met de bus gaan vanaf 05.30 uur. In de online dienstregelingen kunt u zien op welke tijdstippen de eerste en laatste ritten worden gereden. 

Voor uw reis met de RET heeft u een geldig vervoersbewijs nodig voor bus, metro en tram. Een NS-reisproduct is niet geldig bij de RET. U kunt uw OV-chipkaart bij de RET gebruiken. In september gaat de nieuwe metro rijden. Op www.ret.nl/hoekselijn vindt u alle informatie over de nieuwe metro en over het vervangend vervoer.

Sneldienst 711: Hoek van Holland Zeeplein - Schiedam Centrum
Sneldienst 712: Maassluis West - Schiedam Centrum
Stopdienst 713: Hoek van Holland Zeeplein / Maassluis West - Schiedam Centrum
Lijndienst 56: Vlaardingen West - Holy (via Vijfsluizen)
Pendeldienst 156: Vlaardingen West - Vijfsluizen

Werkzaamheden in-/uitritten bouwverkeer

Voor het project Hoekse Lijn maakt de aannemer op verschillende plekken langs de lijn in- en uitritten voor het bouwverkeer. De rijbanen worden hiervoor niet afgesloten, maar er kan op momenten sprake zijn van enige verkeershinder. Ook bij het in- en uitrijden van bouwverkeer kan er lichte verkeershinder zijn.

Het gaat om de volgende locaties:

 • Vulcaanweg
 • Van Hogendorplaan
 • Station Vlaardingen Oost
 • Deltaweg
 • Parallelweg
 • Station Vlaardingen Centrum
 • Station Vlaardingen West
 • Industrieweg - Marathonweg
 • Ary Koplaan
 • George Stephensonweg
 • Van Boendaleweg

Bediening spoorbrug tijdens ombouw Hoekse Lijn

Tussen 1 april en 1 oktober wordt de Hoekse Lijn omgebouwd van NS-spoorlijn naar metro-spoorlijn. Ook aan de spoorbrug in Vlaardingen moeten werkzaamheden verricht worden om deze spoorbrug geschikt te maken voor de metrovoertuigen. Door deze werkzaamheden kan de spoorbrug slechts beperkt gebruikt worden.

 • vanaf 16 juni: beperkte bediening. De brug wordt op verzoek geopend op:
  • maandag t/m zaterdag tussen 08.00 - 20.00 uur
  • zondag tussen 08.00 - 21.00 uur
 • de aanvraag voor een opening of een onderdoorvaart moet minimaal 1 tot maximaal 2 uur van te voren worden aangevraagd.
 • De sluisbediening is afhankelijk van werkzaamheden aan de spoorbrug.

Aanvragen opening

Door onvoorziene omstandigheden of uitlopen van geplande werkzaamheden kan het toch voorkomen dat er (tijdelijk) geen doorvaart kan worden verleend. Het is nog niet bekend wat voor hinder er voor vaartuigen is en hoe de dienstregeling zal zijn als de Hoekse Lijn door de RET in gebruik is genomen.

Uitgelicht