Kwaliteit zwemwater

In Vlaardingen wordt op sommige plekken in natuurwater gezwommen, zoals in de Krabbeplas. De kwaliteit van natuurwater kan in de zomermaanden snel veranderen. Voor liefhebbers van zwemmen in natuurwater is het daarom verstandig de kwaliteit van het water vóór het zwemmen te checken.

Tijdens het officiële zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) bewaakt de Omgevingsdienst Midden-Holland de kwaliteit van een groot aantal zwemwaterlocaties in Zuid-Holland. Het water wordt in laboratoria van de waterschappen onderzocht op bacteriën en aanwezigheid van onder andere blauwwieren (blauwalg). Zo nodig geeft de omgevingsdienst  een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod af.

Meer weten?

Kijk dan op de website van de omgevingsdienst Midden-Holland. Hier vindt u ook de zwemwaterlocaties van Vlaardingen met de actuele zwemadviezen. U kunt zich op diverse manieren laten informeren over de kwaliteit van het zwemwater, zoals via de website www.zwemwater.nl, twitter, teletekst of via de zwemwatertelefoon 0800 9036.

Uitgelicht