Klimaattop Vlaardingen

Zelf aan de slag met energie besparen en opwekken

In de Stadsgehoorzaal kwamen op vrijdag 4 juni 2016 zo’n 175 bezoekers hun groene licht opsteken over het zelf besparen en opwekken van energie. Wethouder Ruud van Harten kan terugkijken op een succesvolle dag. Een dag die – en dat was precies de bedoeling - de start kan betekenen van nieuwe duurzame ontwikkelingen en samenwerkingen in en rondom de stad.

deelnemers klimaattop op podium stadsgehoorzaal

Een betere toekomst zónder fossiele brandstoffen

‘Tijdens de Klimaattop hebben we gezien dat veel Vlaardingers al bezig zijn met energie besparen en opwekken’, constateert Ruud van Harten tevreden. ‘Dat doen zij in en om hun woning, bedrijf, sportvereniging en maatschappelijk vastgoed. Het mooie is, dat daar tijdens de Klimaattop een heleboel mensen bij zijn gekomen. Samen met partijen in de regio kunnen we nu afspraken maken om woningen en bedrijven op alternatieve manieren te verwarmen. Want uiteindelijk willen we af van aardgas en andere fossiele brandstoffen. Tijdens de Klimaattop hebben we laten zien wat Vlaardingen al doet én concreet nog gaat doen om het wereldwijde energieprobleem op te lossen.’

Ambities

Wethouder Ruud van Harten is verheugd met de opbrengsten van de dag. Zo hebben woningeigenaren, huurders, Verenigingen van Eigenaren, ondernemers, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, scholen, bestuurders, politici en beleidsmakers een aantal mooie ambities uitgesproken. Dit zijn de belangrijkste:

  1. We willen nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen bouwen.
  2. We willen nieuwe woningen minimaal energieneutraal bouwen.
  3. We stimuleren sportverenigingen om hun panden te verduurzamen en daarbij gebruik te maken van subsidies.
  4. We willen nul-op-de-meter bij scholen en bij ander maatschappelijk vastgoed.
  5. We stimuleren ondernemers om te verduurzamen, door te wijzen op subsidiemogelijkheden en op hun wettelijke verplichtingen.
  6. We willen in Holy-Noord, de Westwijk en Ambacht experimenten om nul-op-de-meter te krijgen in woningen uit de jaren ’50 t/m ’80.

Hoe nu verder?

Met de realisatie van een aantal ambities wordt direct gestart, over andere ambities moeten de verschillende partijen eerst concrete afspraken maken. Eigenlijk net zoals bij de ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs...

Terugkijken!

Van de dag is een videoregistratie gemaakt. U kunt de video bekijken op YouTube, via www.youtube.com.

Bewaren

Bewaren

Uitgelicht