Elektrisch rijden

Met meer elektrisch vervoer verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de CO2-uitstoot en de geluidshinder in en om Vlaardingen. Op 11 november 2016 is in Vlaardingen opnieuw een project gestart waarbij Vlaardingse burgers en bedrijven met een elektrische auto, die niet beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein, een verzoek tot uitbreiding van het openbare laadnetwerk  kunnen indienen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rotterdam en 18 andere regiogemeenten. Via de website www.laadpaalnodig.nl kunt u een verzoek tot uitbreiding van het laadnetwerk indienen en de voortgang van uw verzoek volgen.

De gemeente Vlaardingen is opdrachtgever en werkt bij het plaatsen van laadpalen samen met andere partijen. Momenteel levert, onderhoudt en exploiteert ENGIE  de openbare oplaadpalen in Vlaardingen

Waar?

Wilt u weten waar oplaadpunten zijn? Kijk dan op www.oplaadpunten.nl , www.laadpaalnodig.nl of raadpleeg het overzicht openbare oplaadlocaties onder Relevante Informatie.

Storing?

U kunt een storing telefonisch doorgeven via het storingsnummer dat op de oplaadpaal vermeld staat.

Parkeren op oplaadvak

De oplaadvakken bij openbare oplaadpunten zijn alleen voor elektrische auto’s die aan het opladen zijn zoals bijbehorend verkeersbord aangeeft. Gewone auto’s mogen hier dus niet parkeren. Hier wordt op gehandhaafd.