Grafrechten

Bij het begraven kunt u kiezen voor een eigen graf of een algemeen graf.

  • Een eigen graf  (ook wel ‘familiegraf’ of ‘particulier graf’ genoemd) wordt uitgegeven aan een rechthebbende. Deze rechthebbende, de eigenaar van de grafrechten, bepaalt wie er in het graf begraven mogen worden en beslist of er een steen of monument wordt geplaatst.
  • De grafrechten geven recht op een graf voor een bepaalde periode. Voor het verlengen of overboeken van de grafrechten kunt u gebruik maken van de formulieren op deze pagina. Het verwerken van een verlenging of overboeking duurt maximaal 6 weken.
  • In een algemeen graf worden meerdere personen begraven die geen band met elkaar hebben. Voor deze graven worden geen grafrechten verleend. Op begraafplaats Emaus zijn geen algemene graven.

Hoe werkt het?

  • U kunt op elk moment de grafrechten verlengen voor maximaal 10 jaar.
  • Familiegraven op begraafplaats Emaus kunnen verlengd worden met 1, 5 of 10 jaar. Op begraafplaats Holy kunnen de rechten verlengd worden met 5 of 10 jaar.
  • Enige tijd voor verloop van de grafrechten krijgt u hierover bericht.
  • Het is mogelijk de grafrechten (tenaamstelling) van een familiegraf over te laten boeken op naam van een ander. De nieuwe eigenaar moet hiermee instemmen.
  • Als de eigenaar van de grafrechten overlijdt, kan het recht alleen worden overgeschreven op een andere persoon als de aanvraag binnen één jaar wordt gedaan.
  • Als de aanvraag niet binnen één jaar wordt gedaan, kan het college besluiten het recht op het eigen graf te doen vervallen. Maar het college kan ook het eigen graf alsnog op naam stellen van een nieuwe eigenaar, tenzij dit graf al is geruimd.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij de beheerder van de begraafplaatsen, telefoon (010) 474 2189.

Hoe lang duurt het?

Het verwerken van een verlenging of overboeking duurt maximaal 6 weken.

Uitgelicht