Erkenning kind vóór de geboorte

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten, kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duomoeder) het kind erkennen. Dat kan al voordat het kind is geboren (erkenning ongeboren vrucht).

Hoe werkt het?

  • De erkenner moet persoonlijk aanwezig zijn voor de erkenning.
  • De moeder uit wie het kind wordt geboren moet schriftelijk toestemming geven voor de erkenning van het kind.
  • Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder uit wie het kind is geboren bij erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn voor het doen van naamskeuze. Deze naamskeuze geldt voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit. De naamskeuze kan alleen gedaan worden voor het eerste kind en geldt voor de volgende kinderen van dezelfde ouders.
  • Staan een of beide ouders niet ingeschreven in de basisadministratie personen (BRP) van de gemeente Vlaardingen? Dan moet de gemeente Vlaardingen eerst de persoonsgegevens controleren bij de gemeente waar de ouder(s) staan ingeschreven.
  • Is het kind in het buitenland geboren of heeft de moeder of de erkenner niet altijd in Nederland gewoond, dan is het mogelijk dat voor de erkenning documenten uit het buitenland nodig zijn. Voor meer informatie hierover neemt u telefonisch contact op nemen met de gemeente, om te informeren wat u nodig hebt: telefoonnummer (010) 248 4000.

Erkenning geeft geen gezag

Door erkenning krijgt de erkenner niet het gezag over het kind. Als u dat wel wilt, moet u dat apart regelen. Zie hiervoor de informatie op de website van de Rijksoverheid: Ouderlijk gezag en voogdij.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind is geboren en de erkenner (geen rijbewijs);
  • Indien van toepassing het formulier toestemming erkenning voor de geboorte.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u om aanvullende documenten vragen.

Kosten

Geen kosten

Waar kunt u terecht?

U kunt op afspraak terecht op het stadskantoor. Gebruik de button om een afspraak te maken.

Hoe lang duurt het?

Als aan alle voorwaarden is voldaan wordt de erkenningsakte direct opgemaakt.