Erkenning kind na de geboorte

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten, kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duomoeder) het kind erkennen. De erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind. Ook als het meerderjarig is.

Hoe werkt het?

 • De erkenner moet persoonlijk aanwezig zijn voor de erkenning.
 • Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder uit wie het kind is geboren toestemming geven voor de erkenning van het ouderschap.
 • Is het kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan is toestemming nodig van de moeder én het kind.
 • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan is voor de erkenning alléén toestemming nodig van het kind. Het kind moet persoonlijk bij de erkenning aanwezig zijn omdat het kind in persoon moet verklaring welke achternaam hij/zij zal hebben.
 • Wilt u dat het kind (jonger dan 16 jaar) de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder uit wie het kind is geboren bij de erkenning van het eerst kind persoonlijk aanwezig zijn voor toestemming en naamskeuze.
 • Als de erkenner na erkenning van het eerste kind eventuele volgende kinderen wil erkennen, dan hoeft de moeder uit wie het kind is geboren alleen schriftelijk toestemming te geven. Deze kinderen krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.
 • Staan een of beide ouders niet ingeschreven in de basisadministratie personen (BRP) van de gemeente Vlaardingen? Dan moet de gemeente Vlaardingen eerst de persoonsgegevens controleren bij de gemeente waar de ouder(s) staan ingeschreven.
 • Is het kind in het buitenland geboren of heeft de moeder of de erkenner niet altijd in Nederland gewoond, dan is het mogelijk dat voor de erkenning documenten uit het buitenland nodig zijn. Voor meer informatie hierover neemt u telefonisch contact op nemen met de gemeente, om te informeren wat u nodig hebt: telefoonnummer (010) 248 4000.

Erkenning geeft geen gezag bij minderjarige kinderen

Door erkenning krijgt de erkenner niet het gezag over het kind. Als u dat wel wilt, moet u dat apart regelen. Zie hiervoor de informatie op de website van de Rijksoverheid: Ouderlijk gezag en voogdij.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind is geboren en de erkenner (geen rijbewijs) en indien in bezit een geldig identiteitsbewijs van het kind;
 • Indien van toepassing het formulier toestemming erkenning voor de geboorte.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u om aanvullende documenten vragen.

Kosten

Geen kosten voor de erkenning. Indien de achternaam van uw kind na de erkenning wijzigt, is het paspoort of identiteitsbewijs van rechtswege ongeldig geworden. U moet een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Voor meer informatie aanvraag reisdocument.

Waar kunt u terecht?

U kunt op afspraak terecht op het stadskantoor. Gebruik de button om een afspraak te maken.

Hoe lang duurt het?

Als aan alle voorwaarden is voldaan wordt de erkenningsakte direct opgemaakt.