Tijdelijke verhuur koopwoning (vergunning)

De gemeente kan een vergunning verlenen voor de tijdelijke verhuur van een leegstaande, te koop staande woning. U kunt een vergunning aanvragen via een aanvraagformulier vergunning tijdelijke verhuur koopwoning. Het duurt maximaal 10 werkdagen.

Hoe werkt het

Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. Als woningeigenaar bent u daarmee beter beschermd op het moment dat u uw woning kunt verkopen. Het verhuurcontract moet wel voldoen aan de voorwaarden die in de vergunning genoemd worden.

Hoe werkt het?

 • U vraagt de vergunning voor tijdelijke verhuur aan via het aanvraagformulier vergunning tijdelijke verhuur koopwoning (PDF, 125 kb). Vul het formulier volledig in en stuur het naar de gemeente:
  Gemeente Vlaardingen
  Postbus 1002
  3130 EB Vlaardingen

Let op:

 • De woning moet aantoonbaar te koop staan en leeg staan.
 • De vergunning geldt voor maximaal 5 jaar en wordt niet verlengd.
 • De Leegstandswet schrijft voor dat:
  • De verhuurtermijn minimaal 6 maanden is.
  • De verhuurder een opzegtermijn van 3 maanden in acht moet nemen.
  • De huurder een opzegtermijn van 1 maand heeft.
 • De huurprijs is bij nieuwe vergunningen vrij overeen te komen tussen verhuurder en huurder.
 • Particulier eigenaren mogen niet meer dan 2 koopwoningen tegelijk verhuren.
 • U heeft toestemming van de hypotheekverstrekker nodig.
 • In het verhuurcontract moet duidelijk vermeld staan:
  • dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet;
  • het nummer, de datum en de geldigheidsduur van de vergunning.
 • U hoeft geen huisvestingsvergunning aan te vragen.

Ook bestaande vergunningen van voor 1 juli 2013 hebben automatisch een geldigheidsduur van 5 jaar gekregen. Verlenging aanvragen is hiervoor niet meer nodig. Wel kunt u de gemeente verzoeken om een brief waarin de geldigheidsduur wordt bevestigd. Wettelijk is geregeld dat de vergunning onder dezelfde voorwaarden van kracht blijft, inclusief de destijds vastgestelde maximale huurprijs. 

Waar kunt u terecht?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (010) 248 4000. U kunt ook contact opnemen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Hoe lang duurt het?

Maximaal 10 werkdagen.