Wonen

 • Wonen in Vlaardingen / Actieplan Wonen

  Met het uitvoeren van het Actieplan Wonen, de woonvisie tot 2030, werken de gemeente en de woningcorporaties in Vlaardingen aan ‘veel te kiezen’. We renoveren woningen, slopen woningen die niet meer aan de eisen van nu voldoen en bouwen nieuwe comfortabele woningen.

  Meer informatie

 • Groenstroken/restgronden kopen of in erfpacht verkrijgen

  Als uw perceel naast een openbare groenstrook ligt, kunt u een verzoek indienen die strook te kopen of in erfpacht te krijgen en aan uw eigen (erfpacht)grond toe te voegen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via (010) 248 4000.

  Meer informatie

 • Tijdelijke verhuur koopwoning (vergunning)

  De gemeente kan een vergunning verlenen voor de tijdelijke verhuur van een leegstaande, te koop staande woning. U kunt een vergunning aanvragen via een aanvraagformulier vergunning tijdelijke verhuur koopwoning. Het duurt maximaal 10 werkdagen.

  Meer informatie

Overige informatie

Uitgelicht