Verhuizing naar het buitenland (emigratie)

Als u naar het buitenland gaat verhuizen, moet u dit aangeven bij de gemeente. Dit moet binnen vijf dagen voor vertrek.

Hoe werkt het

U moet uw verhuizing naar het buitenland melden bij de gemeente wanneer u langer dan 8 maanden in een jaar tijd in het buitenland verblijft. Uw uitschrijving wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). De uitschrijving wordt ook doorgegeven aan andere overheidsinstanties, zoals de belastingdienst en pensioenfondsen.

Hoe werkt het?

U kunt uw vertrek vaak schriftelijk doorgeven aan de gemeente waar u op dat moment ingeschreven staat. Dit kan met het vertrekformulier(pdf, 25 kb).

Let op: Schriftelijke aangifte van vertrek is niet mogelijk als niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken. In dat geval moeten alle personen (dus ook minderjarigen) die vertrekken persoonlijk aan de balie verschijnen voor het doen van vertrekaangifte.

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • Iedereen boven de 16 jaar (tenzij diegene onder curatele staat).
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen.)
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen).
 • De ouder voor meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen).
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen).
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

 Aangifte van vertrek naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Hoe regel ik het?

 • U kunt digitaal aangifte doen door het invullen van het vertrekformulier (pdf, 25 kb) van de gemeente. Dit vertrekformulier kunt u downloaden, invullen, ondertekenen en vervolgens inscannen en opsturen als bijlage via het contactformulier. Vul als onderwerp 'vertrekformulier emigratie' in.
 • U kunt schriftelijk aangifte doen door het invullen van het vertrekformulier van de gemeente. Dit vertrekformulier (pdf, 25 kb) kunt u downloaden, invullen en ondertekend opsturen naar de gemeente via: Gemeente Vlaardingen, Burgerzaken, Postbus 1002, 3130 EB in Vlaardingen.
 • Lukt het doorgeven via het verhuisformulier niet of mag het niet, dan kunt u een afspraak maken om uw aangifte op het stadskantoor te doen. Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee.

Kosten

 • De aangifte is gratis
 • Een uitschrijfbewijs kost  € 11,60.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van het vertrekformulier (via post of digitaal) duurt het maximaal 5 werkdagen om deze te verwerken. Aan de balie wordt uw aangifte direct verwerkt.