Aan welke instanties geeft de gemeente verhuisberichten door?

Vraag

Aan welke instanties geeft de gemeente verhuisberichten door?

Antwoord

De gemeente geeft de verhuisberichten van burgers door aan andere overheids- en publieksrechtelijke instellingen. Voorbeelden hiervan zijn: Belastingdienst, pensioenfondsen, hoogheemraadschappen, andere gemeenten, Sociale Verzekerings Bank.

Commerciële instellingen, zoals banken, moet u zelf inlichten.

Gerelateerde producten

Uitgelicht