Verhuizen (binnen Nederland)

Als u gaat verhuizen, moet u dit aangeven bij de gemeente van uw nieuwe woonplaats. U kunt uw verhuizing kosteloos digitaal doorgeven. Dit kan alleen digitaal als op het nieuwe adres niemand anders ingeschreven staat. Als dat het geval is, moet u uw verhuizing schriftelijk of op het stadskantoor doorgeven.

Hoe werkt het?

Verhuizen van een gemeente in Nederland naar Vlaardingen

U moet binnen 5 dagen voor of na verhuizing aangifte doen bij de gemeente Vlaardingen. De gegevens in uw oude gemeente worden opgevraagd en u wordt daar automatisch uitgeschreven.

U kunt uw verhuizing doorgeven:

 • Via het digitale verhuisformulier.
  Let op: Dit kan alleen als op het nieuwe adres niemand anders ingeschreven staat. Als dat het geval is, moet u uw verhuizing schriftelijk of op het stadskantoor doorgeven.
 • Schriftelijk: print het verhuisformulier (pdf, 25kb), vul het in en onderteken het formulier. Stuur het formulier op (adres staat op het formulier).
 • Aan de balie: alleen op afspraak op het stadskantoor.

Verhuizen vanuit Vlaardingen naar een andere gemeente in Nederland

U moet binnen 5 dagen voor of na verhuizing aangifte doen in uw nieuwe woonplaats. U wordt dan automatisch uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA) van Vlaardingen.

Wie mag aangifte doen?

 • Iedereen boven de 16 jaar (tenzij diegene onder curatele staat).
 • Iedere ouder, voogd of verzorger voor het minderjarige inwonende kind.
 • De curator voor de onder curatele gestelde.
 • De ouder en zijn/haar meerderjarige kind voor elkaar als zij verhuizen naar hetzelfde adres.
 • Gehuwden of geregistreerde partners voor elkaar als zij verhuizen naar hetzelfde adres.
 • De meerderjarige gemachtigde.

Bestuurlijke boete

Het college kan een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 325. Het gaat hier om overtredingen zoals het verzuimen van aangifte van verhuizing, valse aangiften of het niet verschijnen, op verzoek van gemeente, om inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de bijhouding van de Basisregistratie Personen (BRP). Ook degene die bewust toelaat dat iemand anders – ten onrechte – op zijn adres is ingeschreven kan met een bestuurlijke boete worden bestraft.

Meenemen

Bij aangifte op het stadskantoor of bij het opsturen van het verhuisformulier moet u de volgende zaken meenemen/toevoegen:

 • Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs.
 • Als u de woning heeft gekocht of gehuurd: een kopie van uw huur- of koopcontract.
 • Als u bij iemand gaat inwonen moet de hoofdbewoner of de verhuurder de verklaring op het verhuisformulier invullen en ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs meesturen. Is het adres van Samenwerking of Waterweg Wonen? Dan heeft u ook schriftelijke toestemming van hen nodig.
 • De ambtenaar kan indien nodig nog aanvullende documenten vragen.

Kosten

Een verhuizing doorgeven is gratis.

Waar kunt u terecht?

U kunt een afspraak maken om uw aangifte op het stadskantoor te doen. U kunt ook schriftelijk aangifte doen door het invullen van het verhuisformulier (pdf, 25 kB). Dit verhuisformulier kunt u downloaden, printen en ondertekend opsturen naar de gemeente.

Hoe lang duurt het?

 • Balie: uw gegevens worden direct bij uw oude gemeente opgevraagd, dit duurt ongeveer 5 werkdagen.
 • Schriftelijk: ongeveer 5 werkdagen
 • Digitaal: direct tot 5 werkdagen