Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat welke bestemming een gebied of pand op erfpachtgrond heeft.

Hoe werkt het

Hieronder leest u informatie over de bestemming van gebieden. Informatie over de bestemming van een pand met erfpacht vindt u op de pagina erfpachtbestemming.

Voor bijna alle gebieden in Vlaardingen is een bestemmingsplan vastgesteld. Hier in staat hoe het gebied gebruikt mag worden en wat de regels zijn om te mogen bouwen in het gebied. Als u een bouwplan indient, kijkt de gemeente of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan. Maar ook als u een bestaand gebouw anders wilt gaan gebruiken (u wilt bijvoorbeeld een winkel beginnen in een pand dat nu een woonhuis is of u wilt een horecagelegenheid in een pand dat voorheen een fabriekshal was), kijkt de gemeente of dat in het bestemmingsplan past. Als u plannen heeft, is het dus belangrijk te weten wat er mag volgens het bestemmingsplan.

Gaat het om een pand met erfpacht, dan moet u ook de erfpachtbestemming nagaan. Als het nieuwe gebruik van het pand afwijkt van deze erfpachtbestemming, kunt u vragen of de erfpachtbestemming gewijzigd kan worden. Blijkt dit mogelijk, dan moet u rekening houden met een canonwijziging. De canon is namelijk onder andere afhankelijk van de erfpachtbestemming.

Hoe werkt het?

  • Een bestemmingsplan bestaat uit een plankaart (verbeelding genoemd) en voorschriften (regels genoemd) en gaat vergezeld van een toelichting.
  • Steeds meer bestemmingsplannen zijn digitaal beschikbaar. Op deze website vindt u diverse vastgestelde bestemmingsplannen. Zo hoeft u niet per se naar het stadskantoor om het geldende bestemmingsplan te kunnen inzien.
  • Diverse Vlaardingse bestemmingsplannen vindt u ook op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is wel handig om vooraf de gebruiksaanwijzing van deze site te bekijken om zo eenvoudiger de door u gewenste informatie te achterhalen.
  • U kunt een bestemmingsplan ook op afspraak inzien op het stadskantoor.

Voorbereidingsbesluit

In Vlaardingen zijn er meerdere bestemmingsplannen. De plannen worden eens in de paar jaar geactualiseerd. Als er een nieuw bestemmingsplan komt, neemt de gemeente soms een ‘voorbereidingsbesluit’.  Met zo’n besluit kan de gemeente voorkomen dat zij toestemming moet geven aan plannen die wel voldoen aan het huidige bestemmingsplan, maar waarvan nu al voorzien kan worden dat ze niet meer passen in het nieuwe bestemmingsplan. Door zo’n voorbereidingsbesluit moet een bouwplan in principe wachten totdat het nieuwe bestemmingsplan geldt.  Maar als duidelijk is dat een bouwplan ook in het nieuwe bestemmingsplan past, kan daarvan worden afgeweken.

Kosten

Het inzien van bestemmingsplannen is gratis.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht op het stadskantoor. Maak altijd een afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. (010) 248 4000. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Uitgelicht