Nieuwe inrichting Krabbeplas en omgeving

Wie heeft er geen zwoele zomerdagen doorgebracht rondom de Krabbeplas? Kinderen spelend in het zand, met de camper op het grasveld, op de fiets langs de waterkant. Een stukje Vlaardingen waar we met z’n allen veel plezier van hebben. En waar we de komende jaren ook nog eens tal van verbeteringen in aan kunnen brengen.

Waarom?
De aanleiding om het gebied beter in te richten is de komst van de nieuwe Blankenburgverbinding. De weg komt langs de Krabbeplas te liggen. Overigens wel grotendeels beneden maaiveld, waardoor het gebied het weidse uitzicht behoudt. Met de komst van de weg heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld om te investeren in het gebied waar de weg doorheen komt te liggen. Een deel van dat geld komt ten goede aan de Krabbeplas en het groengebied er omheen.

Met wie?
Voor de totstandkoming van een uitgewerkt plan, is de gemeente in overleg met allerlei betrokkenen. Zo zijn er ateliersessies met bewoners en ondernemers en eindgebruikers van het gebied. Met hen denken we na over de ambities en maken we concrete plannen. In februari 2018 is het Voorlopig Ontwerp vastgesteld door het college. Daarna wordt de technische voorbereiding opgestart zodat we in 2019 daadwerkelijk in het gebied aan de slag kunnen. De aanpak van het gebied zal enkele jaren in beslag nemen.

Veranderingen Krabbeplas
Hoe zou dat er dan uit kunnen gaan zien? Stel je voor: brede rietkragen, die het stukje nieuwe snelweg dat straks nog boven het maaiveld uitsteekt, aan het zicht zal onttrekken. Ook fijn voor de sterns als uitvalsbasis in hun zoektocht naar visjes en als schuilplaats voor de grote karakiet. Het riet vormt bovendien een mooi decor door het gebied en voor natuurliefhebbers die over een onverhard pad langs de oever kunnen fietsen en wandelen.

En zwemmen? Kunnen we straks nu eindelijk eens gewoon een zomer zwemmen in de Krabbeplas? De zwemplas wordt verbonden met de nieuwe ‘waterharmonica’ die gezuiverd water vanuit de zoetwaterfabriek in waterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht aanvoert en daardoor zorgt voor voldoende doorspoeling.

Daardoor zal deze plas, in de toekomstige zomers, de functie van zwemplas goed kunnen vervullen. De zoetwaterfabriek en de waterharmonica zijn projecten van het Hoogheemraadschap Midden Delfland.

Veranderingen park
De Krabbeplas ligt in het eeuwenoude polderlandschap dat nog herkenbaar is aan de stroken kavels en het slotenpatroon. Er worden enkele wandelpaden toegevoegd, die de kavel-richting volgen en kleinere wandelrondjes vanuit Westwijk door het park mogelijk maken.

De zwemplas is de kern van het park en dit deel wordt ingericht voor intensief gebruik. Bij het  bestaande strand langs de zwemplas wordt een bomenweide en een evenemententerrein aangelegd. Rondom de kern loopt straks een recreatieve route voor voetgangers, skaters en fietsers; het ‘Rondje Krabbeplas’.. Alle recreatieve routes in de omgeving takken op het Rondje Krabbeplas aan. Om de toegang vanuit de Westwijk naar het park te verbeteren komt er een fietspad met een nieuwe brug.

De oever van de Poeldijkse Wetering wordt omgevormd naar een natuurvriendelijke oever. Een aantal bosvlakken wordt uitgedund en aan de randen struiken toegevoegd, zodat er meer biodiversiteit ontstaat.

 Verder willen we in het project een nieuwe verbinding aanleggen tussen het Krabbepark en het Oeverbos en tussen de Zuidbuurt en de heuvel in het Oeverbos. Zo valt er straks nog meer te genieten in de groene rand aan de westkant van onze stad!