Voornemen tot verkoop schoolgebouw Van Limburg Stirumstraat

Het voormalige schoolgebouw aan de Van Limburg Stirumstraat krijgt met het vertrek van basisschool De Globe een nieuwe bestemming. Op 15 augustus 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot het voornemen tot verkoop van het voormalige schoolgebouw aan een ontwikkelaar, die in het pand veertien kluswoningen wil realiseren. Op 12 oktober formuleert de gemeenteraad formeel haar wensen en bedenkingen aan het college van burgemeester en wethouders, waarna het college een besluit neemt.

Het college vindt dat kluswoningen goed passen binnen het diverse woningaanbod, dat de gemeente wilt aanbieden in Vlaardingen. Er is vraag naar kleine, goedkope maar toch kwalitatief goede appartementen. Het idee is, dat er verdeeld over twee bouwlagen kleine wooneenheden in komen voor bijvoorbeeld doorstromers en starters op de woningmarkt. De ontwikkelaar (Steenvlinder) biedt de kluskavels vrij op naam aan. Zodra de wooneenheden 'klusrijp' zijn gemaakt, kunnen de kopers de woning zelf verder ontwerpen, indelen en afbouwen. De kluskavels kunnen ook gecombineerd worden afgenomen.

Er zijn de afgelopen periode meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd door de gemeente voor bewoners. Ook zijn er twee klankbordgroepen, vertegenwoordiging van bewoners, actief. Eén met betrekking tot de kluswoningen en één met betrekking tot de leefbaarheid. Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 11 september 2017 zijn veelgestelde vragen gebundeld in een vraag en antwoord.

Vragen?

Hebt u nog vragen over het proces tot verkoop of wilt u actief aansluiten bij de klankbordgroepen? Neem dan contact met de projectleider van de gemeente Vlaardingen via ons digitaal contactformulier op onze website.

Mocht het college overgaan tot de definitieve verkoop van het gebouw aan de ontwikkelaar Steenvlinder, dan verloopt de verkoop via Steenvlinder. Hebt u hier vragen over of wilt u uw interesse aanmelden? Neem dan contact op met Steenvlinder.

Uitgelicht