Park Klaver 4

Op het terrein van het voormalige Shell-sportpark Vijfsluizen wil eigenaar OVG een duurzaam, groen en multifunctioneel park realiseren met een totale omvang van circa 85.000 m2 bruto vloeroppervlak ten behoeve van kantoorruimte, (eventueel) woonruimte, hotelvoorzieningen, vrijetijdsmogelijkheden, onderwijsvoorzieningen en andere (al dan niet commerciële) voorzieningen met bijbehorende parkeerfaciliteiten. Dit alles gelegen in een groene parkachtige omgeving en ontsloten door een nog door de gemeente te realiseren verkeersontsluiting.

Het project bevindt zich in de fase van de planvorming. Het bestemmingsplan Park Vijfsluizen is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad. In 2011 is in zeer korte tijd het Bastionhotel nabij de afrit Vlaardingen-Oost van de A4 gerealiseerd. Dit 135 kamers tellende hotel is de eerste concrete bouwontwikkeling op Park Klaver 4.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider, telefoon (010) 248 4000 of met ontwikkelaar OVG, telefoon (010) 290 8777.

Uitgelicht