Schetsontwerp Maaspark

Het college van burgemeester en wethouders heeft het schetsontwerp voor het Maaspark, dat samen met bewoners en gebruikers van het gebied is opgesteld, op 21 november 2017 vastgesteld. Dit schetsontwerp is een basis bij de verdere uitwerking van de plannen voor de inrichting van het gebied.

Ook heeft het college besloten om op basis van het schetsontwerp als eerste stap de kapvergunning voor het kappen van 44 bomen en het snoeien van 19 sierappels aan te vragen. De beleving van het water heeft hier een rol gespeeld. De bomen zullen fasegewijs worden gekapt en aangeplant om langdurige kaalslag te voorkomen. Er zullen uiteindelijk 43 bomen worden herplant. Ook de heesterbeplanting in het centrale middendeel zal worden verwijderd om het gebied transparanter te maken. De realisering van het Maaspark volgt na de uitwerking en is het beoogde sluitstuk van de woningbouwontwikkelingen in de Rivierzone.  

Het besluit voor het verlenen van een kapvergunning zal op 12 december 2017 worden getekend en gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl, waarna de bezwarenperiode van 6 weken ingaat. Naar verwachting kunnen, als de gemeente geen bezwaren ontvangt, begin februari 2018 de kap- en snoeiwerkzaamheden starten.

Uitgelicht