Platanendreef Oost – Kappen bomen

Aan de Platanendreef Oost en de Abelendreef Westzijde veroorzaken bomen problemen. De wortels drukken de stoeptegels omhoog, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. De gemeente gaat een kapvergunning aanvragen voor de bomen die problemen veroorzaken. Op de tekeningen hieronder ziet u welke bomen de gemeente voornemens is te kappen. Het achterpad wordt opgehoogd en opnieuw geasfalteerd en de bomen aan de zijde van de begraafplaats worden gedund.

Planning

Begin december wordt een kapvergunning aangevraagd. Als alles volgens planning verloopt wordt eind februari/ begin maart gestart met kappen.