Herinrichting Korte Hoogstraat

De gemeente richt tussen eind augustus en half november 2019 de Korte Hoogstraat opnieuw in. De bestrating en het straatmeubilair zijn verouderd en aan vernieuwing toe. Ondernemers, vastgoedpartijen en bewoners hebben er bij de gemeente op aangedrongen om deze straat op te knappen, net als andere straten en pleinen in de binnenstad. Een flink aantal ondernemers nam in de afgelopen jaren al het voortouw door het aanzicht van de winkelpanden aan te pakken. Nu is de buitenruimte van de Korte Hoogstraat aan de beurt voor een complete facelift van straatwerk, straatmeubilair en verlichting.

Directe bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn in de aanloop naar de herinrichting betrokken bij en geïnformeerd over de voorgenomen herinrichting van de Korte Hoogstraat. Aannemersbedrijf Verkagrond BV, bekend als Verkade Vlaardingen, voert de werkzaamheden uit.

Fasering

De werkzaamheden gaan in fases. Fase 1 en fase 2 bestaan uit het aanpakken van de trottoirs (met opgangen naar de entrees) en het maken van parkeer- en groenvakken. Fase 3 is de laatste fase. Dan wordt de rijbaan aangepakt en nieuw straatmeubilair en verlichting aangebracht. 

Afsluiting tijdens werkzaamheden

Om de herinrichting goed te laten verlopen is, in overleg met de ondernemers, besloten om de Korte Hoogstraat volledig af te sluiten voor verkeer tussen Hoogstraat en Gedempte Biersloot gedurende de hele herinrichtingsperiode.  Zo kan de aannemer het werk zo snel mogelijk en zonder onderbrekingen uitvoeren en is de herinrichting voor de feestdagen klaar. Het (gedeeltelijk) openhouden van de straat zou daarnaast, door de vele verkeersbewegingen van gebruikers en werkverkeer, tot onveilige situaties kunnen leiden en dat willen de gemeente en de aannemer voorkomen. Voor voetgangers blijven de winkels bereikbaar.

Uitstraling

De uitstraling van de heringerichte Korte Hoogstraat sluit aan op die van de Westhavenplaats. De bestrating loopt hierin mooi over. De trottoirtegels zijn van graniet en worden omsloten met hardstenen banden. De rijbaan krijgt gebakken klinkers. Het huidige groen wordt vervangen door bomen en heestervakken en krijgt hiermee een prominentere rol in de winkelstraat. De straatverlichting zal bestaan uit hangende armaturen. De straat krijgt verder stoelen en banken, met een uitstraling die past bij de binnenstad van Vlaardingen. In het ontwerp is ook rekening gehouden met de komst van enkele ‘Stop & Shop’ parkeerplaatsen in de Korte Hoogstraat. Parkeren voor een snelle boodschap of een kort bezoekje aan een winkel of dienstverlener kost dan maar tien cent per half uur. Het doel hiervan is om het parkeren prettiger te maken en de levendigheid in het centrum en het aantal bezoekers te vergroten. De ‘Stop & Shop’ parkeerplaatsen in de Korte Hoogstraat zijn onderdeel van een toekomstige pilot in de binnenstad.

Hinder

Het is niet te voorkomen dat mensen enige hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden. Er wordt alles aan gedaan om dit tot een minimum te bepreken.  De aannemer is de eerste contactpersoon voor het beantwoorden van vragen. 
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden of het project, neem dan contact op met: uitvoerder Aannemersbedrijf Verkagrond BV, de heer Mark Verkade, telefoon: 06 54986631 (eerste contactpersoon) of Gemeente Vlaardingen, telefoon: (010) 248 4000 (tweede contactpersoon).

Herinrichting Korte Hoogstraat

Uitgelicht