Algemene projecten

 • Koers op de toekomst: Werken aan Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040

  Meer informatie

 • Actieplan Wonen / Wonen in Vlaardingen

  Met het uitvoeren van het Actieplan Wonen, de woonvisie tot 2030, werken de gemeente en de woningcorporaties in Vlaardingen aan ‘veel te kiezen’. We renoveren woningen, slopen woningen die niet meer aan de eisen van nu voldoen en bouwen nieuwe comfortabele woningen.

  Meer informatie

 • Actieplan Economie

  Met het Actieplan Economie werkt Vlaardingen aan een stad waarin het goed ondernemen is. Een bedrijvige stad trekt arbeidskrachten aan, geeft de lokale middenstand een impuls en houdt lokale voorzieningen in stand.

  Meer informatie

 • Uitkomsten boomveiligheidsonderzoek

  Ieder jaar laat de gemeente een derde van de bomen in de openbare ruimte van Vlaardingen controleren in een boomveiligheidsonderzoek. Dit jaar waren de bomen in de wijk Holy aan de beurt. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor de kap van 174 bomen.

  Meer informatie

 • Vlaardings ophoogprogramma

  Zakken? Dat doen allerlei straten in Vlaardingen tegelijk. Ophogen kan helaas maar straat voor straat. In het nieuwe ophoogprogramma staat de planning voor ophogingen in de komende 10 jaar. De Populierendreef, de Hazelaardreef zijn als eersten aan de beurt waarbij ook direct de Abelendreef wordt aangepakt.

  Meer informatie

Uitgelicht