Algemene projecten

 • Koers op de toekomst: Werken aan Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040

  Meer informatie

 • Actieplan Wonen / Wonen in Vlaardingen

  Met het uitvoeren van het Actieplan Wonen, de woonvisie tot 2030, werken de gemeente en de woningcorporaties in Vlaardingen aan ‘veel te kiezen’. We renoveren woningen, slopen woningen die niet meer aan de eisen van nu voldoen en bouwen nieuwe comfortabele woningen.

  Meer informatie

 • Actieplan Economie

  Met het Actieplan Economie werkt Vlaardingen aan een stad waarin het goed ondernemen is. Een bedrijvige stad trekt arbeidskrachten aan, geeft de lokale middenstand een impuls en houdt lokale voorzieningen in stand.

  Meer informatie

 • Bomen onder de loep

  Boomveiligheidsonderzoek Centrum, Oostwijk en Ambacht

  Wie een boom heeft, moet deze regelmatig laten controleren om te voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat als de boom in een slechte conditie raakt. In Vlaardingen staan in het openbaar gebied in de bebouwde kom ruim 28.000 bomen. Ieder jaar laat de gemeente een deel van deze bomen controleren zodat ze allemaal eens in de drie jaar aan de beurt komen. De komende weken gaan de boomcontroleurs op bezoek bij 8.000 bomen in het Centrum, de Oostwijk en Ambacht.

  Meer informatie

 • Vlaardings ophoogprogramma

  Zakken? Dat doen allerlei straten in Vlaardingen tegelijk. Ophogen kan helaas maar straat voor straat. In het nieuwe ophoogprogramma staat de planning voor ophogingen in de komende 10 jaar. De Populierendreef, de Hazelaardreef zijn als eersten aan de beurt waarbij ook direct de Abelendreef wordt aangepakt.

  Meer informatie

Uitgelicht