Algemene projecten

 • Koers op de toekomst: Werken aan Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040

  Een stad besturen? Dan is het belangrijk om de bestemming te kennen. Wat voor een stad wil Vlaardingen in 2040 zijn? De Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040 moet daar antwoord op gaan geven. De komende tijd gaat de gemeente zoveel mogelijk inbreng verzamelen van inwoners, ondernemers en organisaties voor de visie op de toekomst van onze stad.

  Meer informatie

 • Actieplan Wonen / Wonen in Vlaardingen

  Met het uitvoeren van het Actieplan Wonen, de woonvisie tot 2030, werken de gemeente en de woningcorporaties in Vlaardingen aan ‘veel te kiezen’. We renoveren woningen, slopen woningen die niet meer aan de eisen van nu voldoen en bouwen nieuwe comfortabele woningen.

  Meer informatie

 • Actieplan Economie

  Met het Actieplan Economie werkt Vlaardingen aan een stad waarin het goed ondernemen is. Een bedrijvige stad trekt arbeidskrachten aan, geeft de lokale middenstand een impuls en houdt lokale voorzieningen in stand.

  Meer informatie

 • Ondergrondse restafvalcontainers

  Inwoners van Vlaardingen konden voorheen hun huishoudelijke afval in vuilniszakken aan de kant van de weg aanbieden of zakken in een bovengrondse blokcontainer doen. In plaats daarvan worden op steeds meer plekken in Vlaardingen ondergrondse restafvalcontainers geplaatst en gebruikt.

  Meer informatie

 • Dode bomen vervangen

  De zomer van 2018 was heerlijk, maar voor het Vlaardings groen ook een zware zomer. Ondanks dat op sommige plekken water gegeven is, overleefden zo’n 140 bomen de zomer niet.

  Meer informatie

Uitgelicht