Goed idee voor zorg of participatie in uw wijk?

Wilt u zelf of samen met uw familie, buren, vrienden of verenigingen de zorg en hulp in uw wijk aanpakken? Bijvoorbeeld door met een project de contacten tussen medebewoners te versterken of de talenten van bewoners uit de wijk te ontdekken. U kunt hiervoor een financiële bijdrage aanvragen. Er is een maximum budget voor aanvragen (op=op).

Criteria:

  • De activiteiten moeten eraan bijdragen dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen en dat buren, vrienden en familieleden sneller contact met elkaar kunnen zoeken in plaats van via hulp en zorg van diverse instanties.  
  • De gevraagde bijdrage is lager dan € 25.000,-
  • Ontmoetingsactiviteiten worden in principe niet uit deze budgetten gesubsidieerd. Daarvoor zijn de leefbaarheidsbudgetten al bestemd.

Meer informatie

Onderneemt u samen met familie, buren, buurtbewoners of verenigingen activiteiten om de zorg, of participatie in uw wijk te bevorderen? En wilt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage? Dien uw aanvraag dan in via het aanvraagformulier.

Uitgelicht