Participatie

Binnen Vlaardingen werken burgers en gemeente op verschillende manieren samen. In leefbaarheidsplatforms is de samenwerking structureel. Daarnaast kunt u incidenteel ondersteuning aanvragen voor bewonersactiviteiten voor leefbare wijzen, buurten en straten.

 • Wijkspreekuren en thematische gebiedsbijeenkomsten

  Meer informatie

 • Bewonersactiviteiten voor leefbare wijken, buurten en straten

  Wanneer u samen met andere bewoners of ondernemers uit uw buurt de Leefbaarheid wilt vergroten, bijvoorbeeld door het organiseren van een activiteit om de buren te leren kennen, of door een huiswerkklas te starten, dan kunt u de gemeente vragen het initiatief te ondersteunen. U neemt daarvoor contact op met uw wijkcoördinator.

  Meer informatie

 • Goed idee voor zorg of participatie in uw wijk?

  Wilt u zelf of samen met uw familie, buren, vrienden of verenigingen de zorg en hulp in uw wijk aanpakken? Bijvoorbeeld door met een project de contacten tussen medebewoners te versterken of de talenten van bewoners uit de wijk te ontdekken. U kunt hiervoor een financiële bijdrage aanvragen. Er is een maximum budget voor aanvragen (op=op).

  Meer informatie

 • Wijkdeals

  Sinds 2013 kunnen Vlaardingers een wijkdeal sluiten met de gemeente. Bewoners die samen met buurtgenoten de handen uit de mouwen willen steken, om samen eenvoudige werkzaamheden in het openbaar gebied over te nemen van de gemeente. Denk aan blad ruimen, schoonmaakacties in het voorjaar of het knippen van hagen.

  Meer informatie

Overige informatie

Uitgelicht