Beschermd stadsgezicht

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een deel van Vlaardingen de status van ‘rijksbeschermd stadsgezicht’ gegeven. In dit gebied zorgen de gemeente en de bewoners/eigenaren dat het karakter van de bebouwing behouden blijft en nieuwbouw afgestemd wordt op de omgeving. Het gebied is van nationaal cultuurhistorisch belang. Het vertelt het complete verhaal van de ontwikkeling van een middeleeuwse vissersnederzetting tot een moderne industriestad met zeehaven. Dit met alles wat daarbij hoort: wonen, werken en recreëren. De begrenzing van het gebied hangt samen met het verhaal van het ontstaan van Vlaardingen.

Koningin Wilhelminahaven Zuidzijde - Collectie Stadsarchief Vlaardingen, ca. 1910

Het gaat daarbij om drie gebieden die nauw met elkaar verbonden zijn: allereerst is er het oudste historische deel, dat bestaat uit het langgerekte dijklint, dat zich uitstrekt langs de Kortedijk en de Hoogstraat met als kroon de Markt met de Grote Kerk. 

Het tweede deelgebied is de bedrijvigheid langs de Oude Haven, de bebouwing langs de Nieuwe Waterweg en de Koningin Wilhelminahaven. In dit gebied is de ontwikkeling van Vlaardingen tijdens de intrede van het Industriële tijdperk te zien.

Het derde deelgebied is het voormalige buitendijkse gebied tussen de Schiedamsedijk en spoordijk. Dit gebied kent woningen voor zowel reders, kantoorklerken als havenarbeiders en waardevolle elementen als het Oranjepark en het Verploegh Chasséplein.

Hoogstraat - Foto: Henri de Louw; Collectie Stadsarchief Vlaardingen, ca. 1895

De status van het stadsgezicht betekent dat pandeigenaren bij wijzigingen rekening moeten houden met regels in het bestemmingsplan en de welstandsnota om de bijzonderheden van het gebied te behouden. Voor de Vlaardingers die in het gebied wonen, betekent de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht een vergunningsplicht bij slopen, bouwen en verbouwen. Binnen het gebied zijn alleen veranderingen aan de achterzijde vergunningsvrij. Als u bijvoorbeeld een dakkapel op uw zij- of voorgevel wenst, moet u hiervoor een vergunning aan te vragen.  Onderhoud is en blijft wel vergunningsvrij. Bij sloop kan het zo zijn dat het college vraagt eerst een passend vervangend plan op te stellen.

Binnen een beschermd stadsgezicht is wel plaats voor nieuwbouw. Oudere panden dragen bij aan het historische karakter, maar een ontwikkeling als rondom het Buizengat, waar rekening wordt gehouden met oude structuren en rooilijnen, past prima binnen het stadsgezicht.

Op de begrenzingskaart (pdf, 2,9MB) ziet u het totale gebied.

Heeft u een vraag die niet bij de veelgestelde vragen staat? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier met in het onderwerp ‘beschermd stadsgezicht’.