Beeldbepalende panden

Vlaardingen heeft 582 beeldbepalende panden en objecten. Een beeldbepalend pand of object heeft kenmerken die Vlaardingen als stad een eigen gezicht geven. Samen met de gemeentelijke monumenten en de Rijksmonumenten vormen de panden en objecten het cultuurhistorische kapitaal van de stad.

Panden in de Callenburgstraat die beeldbepalend zijn voor Vlaardingen.Door de aanwijzing van de beeldbepalende panden en objecten is er meer aandacht voor deze panden en objecten en hun waarde. Ook heeft de gemeente in bestemmingsplannen en in de welstandsnota beschermende maatregelen opgenomen. Het overgrote deel van de beeldbepalende panden en objecten ligt in het gebied dat in februari 2013 door de rijksoverheid tot beschermd stadsgezicht is aangewezen.

In de afgelopen jaren zijn bij de 555 officiële beeldbepalende panden en objecten nog eens 27 panden en objecten bijgekomen.

Beleid

Een officieel aangewezen beeldbepalend pand of object wordt in bestemmingsplannen aangeduid als ‘karakteristiek’. Binnen het beschermd stadsgezicht heeft de gemeente mogelijkheden om beeldbepalende panden en objecten te beschermen.

In bestemmingsplannen voor gebieden buiten het beschermd stadsgezicht kunnen bepalingen komen, waardoor de historische waarde van panden mee kan wegen bij sloop- en nieuwbouwplannen. De monumentencommissie zal adviseren over veranderingen aan karakteristieke panden. Ook In de welstandsnota staat beleid voor beeldbepalende panden, waardoor karakteristieke waarden beschermd kunnen worden.

De ophaalbrug in park ?t Nieuwelant is een beeldbepalend object.Schildjes als herkenningsteken

Wie eigenaar is van een beeldbepalend pand kan gratis een emaillen schildje ophalen om aan de voorgevel van het pand te bevestigen. Het schildje is een herkenningsteken, waaruit de cultuurhistorische waarde van het erfgoed blijkt. Het schildje bevat de kleuren van de Vlaardingse vlag - rood, geel en blauw - en toont het stadswapen.

Uitgelicht

Vragen en antwoorden