Aanwijzing monument of beeldbepalend pand

U kunt bij de gemeente, of via de monumentencommissie, een verzoek indienen om uw woning of pand op de monumentenlijst te plaatsen. Komt uw woning op de monumentenlijst te staan terwijl u dat niet wilt? Dan kunt u tot 6 weken na de bekendmaking bezwaar indienen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

 • Dien bij de gemeente een aanvraag in om uw woning of pand op de monumentenlijst te plaatsen. Criteria zijn:
  • Architectonische waarde in historisch verband
   Dit betekent dat het moet gaan om een bepaalde bouwstijl die typerend is voor een bepaalde periode.
  • Lokale historische waarde
   Dit betekent dat er bijvoorbeeld in het verleden belangrijke mensen in het pand woonden.
 • Wilt u niet dat uw woning op de monumentenlijst komt te staan? Dan kunt u tot 6 weken na de bekendmaking bezwaar indienen bij de gemeente.
 • Er zijn drie type monumenten:
  • Rijksmonument
   Dit is de zwaarste categorie bescherming voor gebouwen en deze bescherming is geregeld in de Monumentenwet 1988, die de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden tot doel heeft. De gebouwen zijn 50 jaar of ouder. Voor iedere wijziging aan een rijksmonument is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Er zijn subsidiemogelijkheden en afhankelijk van de eigendomssituatie zijn er fiscale aftrekmogelijkheden.
  • Gemeentelijk monument
   Dit is een van gemeentewege beschermd gebouw, De bescherming is geregeld in de gemeentelijke erfgoedverordening. Gemeentelijke monumenten zijn van lokaal belang. Voor iedere wijziging is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Onderhoud is vergunningvrij.
  • Beeldbepalend pand
   Een beeldbepalend pand heeft cultuurhistorische waarde. Bescherming van karakteristieke kenmerken vindt plaats in het bestemmingsplan en met behulp van de welstandsnota.
 • Kijk voor meer informatie op:

Kosten

Aan de aanvraag van de status van monument of beeldbepalend pand zijn geen kosten verbonden.

Waar kunt u terecht?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (010) 248 4000. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Uitgelicht